Referat fra bestyrelsesmøde 05.09.2019

Del indlæg

Referat fra bestyrelsesmøde 05.09.2019

Bestyrelsesmøde i Ribe den 05.09.2019 kl. 20.00

Tilsted på mødet var:
Jan-Ewald Hovmand, Tom Buxbom, Ole Mathiesen, Brian Lisborg og Jørgen Vester.

1 Samarbejde med DGI:
Brian orienterede om samarbejde med DGI og FADB, som kunne være give mulighed for udvikling af skytter og træning, samt mange flere træningsmuligheder. Der vil være mulighed for at deltage på udvalgte messer m.m. Der skal kigges på tilskudsregler i forhold til de to foreninger m.v. Der vil evt. være mulighed for samarbejde om forsikringer og forskellige låne og leje forhold, samt omkring juridiske forhold.

2 Samarbejde med DJ:
Der skal indgås tættere samarbejde med jægerforbundet, hvilket er en klar aftale mellem parterne, som er offentliggjort til jægerforbundet og fremlagt til hovedbestyrelsen. Indtil videre er dette et forslag som kunne blive et kommende samarbejde med FADB og DJ.
Mulige forhandlinger mellem parterne vil på generalforsamlingen blive fremlagt til videre forhandling.
Det er en enig bestyrelse, der ønsker at arbejde videre i forhold til samarbejde med DJ.

3 Arbejdsfordeling i FADB’s bestyrelse:
Formanden tager sig af DJ og DGI.
Kassereren tager sig af økonomi og besvarelser af mail vedr. medlemmer.
Sekretæren sørger for referater og øvrig kommunikation. Orla Hansen kunne dog være et muligt emne til denne opgave, i samarbejde med Jørgen Vester og Brian Lisborg.
Yderlige forslås Anette Olsen og Susanne Kildebjerg til bestyrelsen.
Næstformanden koordinerer lokalforeninger, møder og formænd.
Jan-Ewald Hovmand og Jørgen Vester samarbejder med Brian Lisborg om fremtidige arbejder vedr. diverse arbejdsopgaver.
Tom Buxbom sørger for sponsor kontakt.
Kim Parking og Tom Buxbom arbejder sammen om udstillinger, dog med Kim der tager teten, som han udmærker sig med.
Fordeling af arbejdet skal prøves i løbet af kommende år, mens der sparres med resterende bestyrelse.
Suppleant Ole Mathiesen står for baneopbygning og buejægertræf.
Og det forslås at Tom Buxbom og Ole Mathiesen bytter plads.
Bjarne Elkjær og Bjarne Olsen samarbejder med Miljøstyrelsen.

4 Buejagt koordinatorer og samarbejde med FADB:
Dette står Bjarne Elkjær og Bjarne Olsen for.

5 Hvad skal der til for at være en lokalforening?
Man skal overholde de vedtægter, som er indgået med FADB, og ikke modarbejde fælles beslutninger som er indgået ved generalforsamlinger og på formandsmøder.

6 Eventuelt:
Kommende møder skal der være mindst 3 stk. af om året.