Referat for bestyrelsesmøde 12. januar 2018

Referat for bestyrelsesmøde 12. januar 2018

1.1:
Lars Thunø fremlagde økonomi vedr. visitkort, foldere og andet grafisk materiale fra DJ. FADB har indenfor de sidste 2 år fremstillet roll-up’s, beach flag, foldere, visitkort og en helt ny mobil stand til udstillinger. Derfor så bestyrelsen ingen grund til at fremstille nyt materiale, før der er blevet brugt nogle flere visitkort og foldere. I tilfælde af at der bliver brug for mere udstillingsmateriale, i form af beach flag og roll up’s, vil dette blive indkøbt. Gammelt materialelager vil fortsat blive benyttet til promovering og udstillinger.

Samarbejdet mellem FADB og DJ blev også diskuteret og evalueret, og der blev ikke taget nogen konkrete beslutninger på området.

1.2:
Alle deltagere ved arrangementet Årets Buejæger bedes medbringe flu flu pile, da disse kan komme til at indgå i skydningen.

Jan-Ewald, Jørgen Vester og Tom Buxbom sikre sammen med Lars Thunø fra DJ, alle detaljer ang. skydningen i forhold til DJ’s Forbundsmesterskab. Jan-Ewald og Lars Thunø står for differenceret sikring af betaling til FADB og DJ.

2:
DJ og FADB skal sørge for informerer vedr. jagt på det store hjortevildt, men der var ingen detaljeret diskussion om officiel udmelding, grundet politisk hensyn frem mod udarbejdelse af bekendtgørelse.

3:
Samarbejdet mellem DJ og FADB fortsætter og begge parter er positive selv om bestyrelsen må sande at processen tager tid.

4.1:
De generelle detaljer vedr. Buejægertræffet blev diskuteret og ansvarsområderne fordelt. Jan-Ewald er tovholder på lotteriet og fastsætter tidspunkt i programmet. Der er yderligere vedr. mødet d. 17. feb.

4.2:
Kim Parking foreslås som dirigent på Generalforsamlingen. Brian Lisborg, Ole Mathiasen og Jesper Johansen er på valg.

4.3:
Der blev ikke truffet afgørelse vedr. skydningen og emnet behandles igen på mødet d. 17. feb.

4.4:
Jørgen Vester og Ole Mathiasen står for at indsamle sponsorer til præmier. Begge tager kontakt til forhandlere mm.

5:
D. 21. jan. 2018 er der møde ang. Buelærebogen. Mødet afholdes hos Jørgen Vester, hvor materialet bliver redigeret og sammensat. Der har undervejs været udfordringer mht. frivilligt arbejde, men bogen forventes færdig til efteråret.

6:
Steffen Jensen står for OCC messen og kordinere de nærmere detaljer samt mandskab. Steffen refererer til bestyrelsen via Jan-Ewald. OCC løber af stablen d. 23-25 marts 2018.

7:
Tom Buxbom står for overnatning og beværtning ved medlemsjagten på Aalholm i efteråret 2018. Han er samtidig ansvarlig jagtleder for hele weekenden.

8:
Der er ingen større nyheder vedr. buejagt i udlandet. Der henvises til hjemmesiden for tidligere tiltag vedr. emnet.

9:
Thomas Lindy laver et pænt skriv ud til instruktørerne, om at tale FADBs sag tydeligere, således at kursisterne forstår, hvorfor de skal forblive medlemmer af foreningen. Brian Lisborg og Bjarne Olsen er tovholder.
Jesper Johansen kontakter Thomas Lindy og får opdateret de sidste referater og GF på hjemmesiden.

Sekretær for FADB
Jesper Johansen