Opbakning fra Vildtforvaltningsrådet

Del indlæg

Opbakning fra Vildtforvaltningsrådet

Opbakning fra Vildtforvaltningsrådet FADB Lisborg høringssvar På Vildtforvaltningsrådets møde d. 29.09.2017 blev buejagt på storvildt behandlet. Til FADBs store tilfredshed var Rådet positivt indstillet over for en forsøgsperiode med jagt på det store hjortevildt. Hvilket nu vil blive indstillet til Ministeren.

– Det er virkelig glædeligt, at endnu en offentlig instans har taget en positiv indstilling til den sag, vi sammen med Danmarks Jægerforbund arbejdet hårdt gennem mange år, siger formand for FADB, Brian Lisborg.

– Man kunne måske godt have ønsket, at den positive indstilling var blevet meldt ud tidligere, altså inden Ministeren selv kom med udspillet, men når det så er sagt, er der bestemt stor tilfredshed med Rådets indstilling til Ministeren, siger formanden.

HØRINGSVAR TIL MINISTERIET

D. 29.09.2017 var der ud over møde i Vildtforvaltningsrådet også frist for indsendelse af høringssvar til Miljø- og Fødevareministeriet. FADB har i den forbindelse gjort opmærksom på, at vi ikke ser fornuften i, at en prøveperiode med jagt på stort hjortevildt, kun omhandler kron- og dåvildt. FADB kunne tænke sig, at den omhandlede alle jagtbare arter større en råvildt.
I samme høringssvar giver vi også vores mening til kende i forhold til regulering med bue, hvor vi mener, at våbentypen bør sidestilles med andre våbentyper (riffel og haglbøsse) i ”Vildtskadebekendtgørelsen”.

Læs hele høringssvaret herunder:

Fra: Brian Lisborg [mailto:bli@fadb.dk]
Sendt: 27. september 2017 13:48
Til: MST Miljøstyrelsens hovedpostkasse
Emne: VS: Høring vedr. forslag til lov om ændring af lov om jagt og vildtforvaltning

Kære Mette.

Hermed følger høringssvar på forslag til lov om ændring af lov om jagt og vildtforvaltning på vegne af: foreningen af danske buejæger (FADB):

Til § 23, stk. 4 (Buejagt på større hjortearter): Vi kan støtte, at der indføres mulighed for at iværksætte forsøg med buejagt på vildtarter større end råvildt. Vi ser dog ingen grund til at begrænse forsøgsperioden til kun at omhandle kronvildt og dåvildt, så vi foreslå ændring af ordlyd til: større vildtarter end råvildt.
Begrundelse:
1: forsøgsperioden er baseret på: iværksættes undersøgelser af brug af bue som jagtvåben til jagt på vildtarter, der er større end råvildt. Derfor vil alt indsamlet materiale i forsøgsperioden være brugbart uanset om det er muflon, svin, kron, då, eller Sika vildt.
2: ved at begrænse til to vildtarter, frygter FADB at der ikke kan nås at indsamle tilstrækkeligt materiale til en fyldestgørende rapport på de forslået 4 år.
3: forhindre at vi skal gentage en evt. forsøgsordning/lovændring for hver vildt art større end råvildt.

Derudover foreslår vi at ændre i ”Vildtskadebekendtgørelsen” ved samme lejlighed, så regulering med bue bliver tilladt på lige fod med de to andre lovlige jagtvåben (rifle og hagl). Dette punkt/ændring må helt klart være en forglemmelse ved seneste opdatering, da det ikke giver mening at der kan/må reguleres med en type lovligt jagtvåben (rifle og hagl) og ikke en anden type lovligt jagtvåben (bue).

Med venlig hilsen samt håb om snarlig og positiv tilbagemelding.
Brian Lisborg
Formand FADB.