Miljøstyrelsen er i fuld sving

Del indlæg

Miljøstyrelsen er i fuld sving

Vi har modtaget flere spørgsmål om, hvornår prøvegebyr indbetalt i forbindelse med forårets aflyste prøver, bliver tilbagebetalt og hvordan. Der er også flere, som har stillet forståelige spørgsmål omkring tilmelding og afvikling af efterårets prøver m.m.
Disse og mange andre spørgsmål vil løbende blive besvaret, så der er ikke andet at gøre end at slå koldt vand i blodet og vente på, at Styrelsen får kæmpet sig gennem de udfordringer de står med i en situation, der ikke er set mangen til tidligere! Det bedste du kan gøre, er at følge med på: www.mst.dk

For nu har vi dog fået følgende svar fra Miljøstyrelsen:
Vi har af tekniske årsager indtil nu ikke haft automatikken til kunnet sende personlige beskeder om aflysning mv. fra Jagtportalen, til de berørte bueprøveaspiranter, og til jagtprøve-, riffel- og haglskydeaspiranter hvor prøverne er blevet aflyst. Og tidsmæssigt har vi ikke kunnet gøre det manuelt, da vi jo er midt i opstarten af ny jagtsæson, og jagttegnsekspeditionen har mega-travlt med opgaver i den sammenhæng. Der er i øvrigt blevet brugt rigtig meget ekstratid på ekspedition af dispensationer til buejagt indtil generhvervelse i efteråret. Så der er bestemt ikke tale om en nedprioritering af bueprøverne i forhold til de øvrige prøvetyper.

Der er nu skruet en mekanik sammen til udsendelse af personlige beskeder til aspiranter hvor prøverne er / vil blive aflyst. De tilmeldte til de aflyste bueprøver vil således også modtage beskeder om aflysningen, returnering af prøvegebyr til NemKonto, og fornyet indbetaling + prøvetilmelding når vi åbner for dette igen.

I øjeblikket er det nærmest ’dag-til-dag’ planlægning, og vi håber på forståelse og en smule tålmodighed fra dem som er berørt af prøveaflysningerne.

En ekstra, men ikke uvæsentlig tilføjelse fra Miljøstyrelsen, er, at de buejagtaspiranter, som ift. buejagtkurset havde 2. og sidste prøveperiode i foråret, vil pga. aflysningerne i 1. halvår 2020 få adgang til at gå op til buejagtprøven i efteråret uden fornyet buejagtkursus.