Lys forude

Del indlæg

Lys forude

Lys forude FADB Dåhjort– Det har vi både i FADB og i Danmarks Jægerforbund arbejdet hårdt og målrettet mod gennem flere år. Det er derfor næsten ikke til at få armene ned, siger bestyrelsesmedlem i FADB, Dennis Havsager, efter at have læst den bedste nyhed for danske buejægere i mange år.

I en nyhedsopdatering fra Miljø- og fødevareministeriet pr. 1. sept. 2017 forlyder det, at Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen nu vil ændre jagt- og vildtforvaltningsloven, så der bliver mulighed for at fastsætte regler om at gennemføre forsøg med buejagt på då- og kronvildt.

Miljø- og fødevareministeren foreslår, at muligheden for at jage disse arter på buejagt i første omgang kan gennemføres som et forsøg i fire år.

– Vi ser med store forventninger frem til en sådan forsøgsperiode, siger Havsager, men understreger samtidig, at våbentypen og jagtformen allerede til fulde har bevist sit værd på stort vildt mange andre steder i verden.

Som de fleste vil vide, er det i dag tilladt at gå på buejagt efter råvildt, hare og andre mindre dyr, mens jagt på større dyr som kron- og dåvildt kun må foregå med riffel. Erfaringerne med buejagt på rådyr viser, at der ikke sker flere anskydninger ved buejagt end ved riffeljagt.

– Det er op til den enkelte, om projekt skal lykkes. Både kronvildt og dåvildt er markant større end råvildt, og nogen kunne måske lade sig friste af et større mål, men er der nogen, der tager for let på eks. skudafstande og dermed øger risikoen for anskydning kan konklusionen meget vel gå mod os inden en endelige lovliggørelse, siger Havsager.

– Det kan sagtens blive buejægerne selv, der lukker ned for muligheden, så lad os nu alle trække i den rigtige retning og påtage os det individuelle ansvar der skal til. Og det for alles bedste, opfordrer han.

Og det er så sandt, som det er sagt. Nu gælder det om, at stå samme, tage ansvar og vise at jagten på det store hjortevildt, også i Danmark har en fremtid!