Indkaldelse til FADBs generalforsamling 2017

Indkaldelse til FADBs generalforsamling 2017

Hermed indkaldes til generalforsamling i FADB. Generalforsamlingen afholdes lørdag d. 8. april kl. 18.00 på adressen Bakkevej 54, 6760 Ribe. Generalforsamlingen afholdes under FADBs Buejægertræf, der løber fra fredag d. 7. april til søndag d. 9. april.

Der er følgende dagsorden for generalforsamlingen:
1. Valg af dirigent.
2. Godkendelse af dagsorden.
3. Formandens beretning.
4. Godkendelse af revideret regnskab.
5. Godkendelse af budget.
6. Indkomne forslag (se forslag til vedtægtsændringer 2017 herunder).
7. Valg af bestyrelse.
8. Valg af revisor.
9. Eventuelt.

Bestyrelsen foreslår følgende genvalg:
Dirigent: Kim Parking.
Bestyrelsen: Dennis Havsager, Jan-Ewald Hovmand genopstiller.
Suppleanter: Jørgen Vester genopstiller, Tom Buxbom genopstiller.
Revisor: Lasse Kristensen genopstiller.

Link til regnskab og budget

Forslag fra bestyrelsen til vedtægtsændring på FADBs generalforsamling 2017:
§ 5. GENERALFORSAMLING
5.1 Foreningens højeste myndighed er generalforsamlin¬gen. Foreningen afholder ordinær generalforsamling hvert år i april. Bestyrelsen indkalder med mindst 3 ugers varsel pr. brev eller i mindst et af foreningens medier med angivelse af tid, sted og dagsorden.

På vegne af bestyrelsen foreslås flg. 2 ændringer i §5 stk.1:

Ændring 1:
5.1 Foreningens højeste myndighed er generalforsamlin¬gen. Foreningen afholder ordinær generalforsamling hvert år i august/september.

Begrundelse:
1. For ikke at komme i karambolage med div. helligdage og konfirmationer.
2. For ikke at komme i karambolage med OCC jagtudstilling.
3. For at få mulighed for at ”opgradere” årsskydningen til en form for finaleskydning, med div. indledende lokale skydninger i løbet af foråret.

Ændring 2:
Bestyrelsen indkalder med mindst 3 ugers varsel på nyhedsmail og foreningens hjemmeside med angivelse af tid, sted og dagsorden.

Begrundelse:
1. Vi nu har fået nyhedsmail, som samtidig og altid henleder og viderefører informationer til hjemmesiden.
2. Som led i ”afskaffelse” af papir og tunge arbejdsformer.
3. Besparelse.