Husk at indberette

Del indlæg

Husk at indberette

Forsøgsordningen fra 1. september 2018 til og med 31. august 2021 som giver mulighed for jagt de tre store hjortearter med bue og pil kræver at der indberettes – skemaet til indberetning er nu klar.

Indberetningen, der skal ske mindst én gang årligt ved afslutning af jagtsæsonen og senest 31. marts. er lovpligtig og en central for evaluering af forsøgsordningen.

Du finder skema m.m. til indberetning på denne side: https://mst.dk/service/nyheder/nyhedsarkiv/2019/dec/paamindelse-om-indberetning-af-buejagt/

Skemaet udfyldes elektronisk eller indscannes og indsendes med til denne mailadresse: [email protected].

Nedlagt hjortevildt, der er indberettet på dette skema skal også indberettes som vildtudbytte.

Inden du går på jagt efter stort hjortevildt med buen, så husk følgende krav skal være opfyldt:
– Anslagsenergi (E0) skal være mindst 80 joule.
– Pilevægten skal være mindst 33 gram.
– Der skal bruges fast spids med mindst 3-blade med skærende diameter på mindst 25 mm.

Fra Bekendtgørelse om forsøg med buejagt på dåvildt, sikavildt og kronvildt:

Indberetning

§ 7. Personer, som har afgivet skud til eller nedlagt et stykke dåvildt, sikavildt eller kronvildt, skal foretage indberetning digitalt herom til Miljøstyrelsen. Indberetningen skal ske for hvert skud eller nedlagt stykke vildt og kan ske løbende i forsøgsperioden. Indberetningen skal dog senest ske:

1) Den 31. marts 2019 for perioden fra den 1. september 2018 til og med den 31. marts 2019.

2) Den 31. marts 2020 for perioden fra den 1. april 2019 til og med den 31. marts 2020.

3) Den 31. marts 2021 for perioden fra den 1. april 2020 til og med den 31. marts 2021.

Stk. 2. Indberetningen efter stk. 1, skal mindst indeholde følgende oplysninger:

1) Hvilken vildtart der er afgivet skud til eller nedlagt.

2) Hvilken buetype og piletype der er anvendt, og under hvilken jagtform skuddet er afgivet, eller vildtet er nedlagt.

3) Tidspunkt og stedangivelse for jagten.

4) Om der har været tilkaldt en legitimeret hundefører, jf. § 5.

5) En nærmere beskrivelse af det afgivne skud.

Stk. 3. Nærmere oplysninger om indberetningen vil fremgå af Miljøstyrelsens hjemmeside.

Stk. 4. Hundeførere, der har eftersøgt vildt omfattet af § 5, skal indberette eftersøgningen digitalt efter reglerne i bekendtgørelse om eftersøgning og aflivning af nødstedt vildt.