God råd om skydning til storvildt

Del indlæg

God råd om skydning til storvildt

I en række how-to-do-artikler vil vi belyse, hvilke forhold der gør sig gældende under bueskydning til forskellige vildtarter eller under bestemte forhold.

For at få den bedst mulige rådgivning har vi allieret os med Niels Baldur fra Brande, der må betragtes som en af Danmarks mest erfarne buejægere. Og det uanset om emnet er buejagt i Danmark på hjemmehørende arter eller jagt i udlandet under udfordrende forhold på mere eksotiske arter.

I denne artikel vil vi behandle bueskydning til storvildt:

Det store antal rejselystne buejægere og den forventelige mulighed for, at der bliver åbnet op for jagt med bue på de store danske hjortearter, sætter i den grad fokus på valg af korrekte pile og pilespidser samt evnen til at bruge dem.

Pilevægt
– Når det kommer til den forventelige mulighed for, at der bliver åbnet op for det store hjortevildt herhjemme, så er det mit gæt, at det i høj grad bliver op til os selv, hvorvidt den jagt skal fortsætte, eller om det stopper relativt hurtigt, begynder Niels Baldur.

Dette udsagn kommer han ikke med, fordi han er i tvivl om strengvåbnets effektivitet i forhold til store vildtarter. For som bekendt har medlemmer af denne foreningen nedlagt nogle af verdens allerstørste og tilmed farligste vildtarter med våbentypen.

– Det skal forstås sådan, at der i almindelighed stilles større krav til både skydning og grej, når det kommer til storvildtjagt med bue. Kravet til pilevægten ved skydning til eks. de store danske arter, bør efter min overbevisning være minimum 30 gram, konstaterer han.

– Og det er ikke fordi, en 25 grams pil ikke kan gøre jobbet, men ved at hæve minimumsvægten, vinder man lidt større sikkerhed for virkning i de tilfælde, hvor pilen ikke sidder 100 procent præcist, fortsætter han.

Niels understreger herefter, at jo tungere en pil er, jo bedre er den til penetrere, ligesom dybdevirkning i dyret optimeres.

– Et andet punkt ved skydning til store arter er pilenes og pilespidsernes kvalitet, da der til disse arter skal skydes med fastbladet spidser. Det betyder i princippet, at du sætter styrefjer i spidsen af en pil, forklarer han.

Sigte med klikindstilling
– Selv om mange køber sig fattige i trimningsudstyr, så er det rent faktisk på grejsiden oftest omkring 80 procent pilens skyld, hvis du ikke rammer. Med en god kvalitets pil med lavere tolerance og minimal egenspredning mindsker du virkelig risikoen for at lave en anskydning, og pilene behøver faktisk ikke at være meget dyrere end halvdårlige pile. Vælger du at skyde med pile til 25 kroner stykket, beder du i princippet selv om problemer på egne og vi andres vegne, fortsætter han, og understreger, at du med dårlige pile har større risiko for at levere højere anskydningsprocenter, selv – i nogle tilfælde – ved relativt gode skud.

– Når man skyder med store, fastbladede pilespidser, vil pile med træningsspids og pile med jagtspids stort set altid sætte samlingerne forskelligt i skiven. Pilene kræver således hver sin indskydning, hvorefter sigtet indstilles til skydning med enten træningsspids eller jagtspids akkurat som under riffelskydning, hvor de forskellige kugletyper også ofte vil sidde forskelligt i forhold til hinanden, fortæller Niels.

– Nogle bueskytter bruger oceaner af tid på at få de forskellige pile til at sidde ens i skiven, men det er efter min mening spild af tid! Jeg hører godt nok tit den påstand, at det er træls – træls – at skulle stille på sigtet, men med hensyn til skydning med pilespidser til de store arter, kan det virkelig anbefales at anskaffe et sigte med klikindstilling. Så er det ikke længere træls, og du ved altid, at din bue er indskudt til din jagtpil, når det er den, du skal bruge, fortsætter han.

Det gælder altså om, at arbejde med gode gruppering, der hvor træningspilen træffer, mere end at trimme for at få de forskellige pile til at sidde ens. Og så gælder det, at jo billigere pile du skyder med, jo større er risikoen for anskydninger, da en større procentdele i et dusin vil differentiere sig fra de øvrige. Niels anbefaler dog, at du uanset prisen på dine pile prøveskyder alle pile, for at se deres evne til at sidde samlet.

Tunge pilespidser = præcision og penetration
Til de store hjortevildtarter kræves ikke bare god præcision i skydningen, også pilens penetrationsevne har stor betydning for succesraten. Begge parametre kan styrkes, ved at man hæver vægten på pilespidsen.

– Jeg skyder selv med 170 grains (cirka 11 gr, red.) i spidsen til det større vildt, hvormed jeg får en stabil pil, ligesom jeg qua den tungere spids naturligvis får en tungere pil, hvilket som nævnt er noget af det vigtigste under buejagt på større arter, forklarer han.

Med en tungere pil, kommer kendskab til pilens ballistik således også i højere grad til at spille ind, og det uanset at træfområdet selvfølgelig er større på det store vildt. Baldur anvender dog ALTID afstandsmåler, hvorfor ballistikken ikke betyder noget for præcisionen.

– Når det kommer til skydning på det store vildt, skal selvdisciplinen som altid, når der skydes til levende dyr, være i top, for også de store arter skal skydes ordentligt. Og så skal vi huske på, at der aldrig er nogen, der er blevet klandret for ikke at skyde, slutter den erfarne jyske ”bueprofessor”.

Du kan hente pdf af artikel om piletest på Niels Baldurs hjemmeside HER