Aflysning af buejagtprøver i marts måned 2020

Del indlæg

Aflysning af buejagtprøver i marts måned 2020

Som følge af den alvorlige situation omkring corona-smitten i Danmark, og den risiko for smittespredning som møder og prøver i lukkede rum indebærer, aflyses alle planlagte buejagtprøver, foreløbig frem til den 1. april 2020.

Miljøstyrelsen vil i samarbejde med Naturstyrelsen undersøge mulighederne for at afholde de aflyste prøver på et senere tidspunkt, men dette afhænger selvsagt af hvordan situationen udvikler sig i den kommende tid.

Skulle situationen betyde, at buejægere pga. prøveaflysninger ikke kan aflægge generhvervelsesprøve i foråret, kan der undtagelsesvist søges om dispensation til at udskyde prøven til 2. halvår 2020.

Følg med her: https://mst.dk/friluftsliv/jagt/jagttegn/