Elektroniske buesigter til bueprøven

Del indlæg

Elektroniske buesigter til bueprøven

På vegne af FADB har Brian Lisborg, Bjarne Olsen og Bjarne Elkjær gennem de sidste måneder forhandlet med Miljøstyrelsen om brug af elektroniske sigtemidler til den praktiske bueprøve. Det er derfor nu tilladt at anvende sådanne til prøven.

Tidligere måtte elektroniske sigtemidler ikke være monteret på buen under aflæggelse af prøven, men man er nået frem til, at det fra forårsprøverne 2020 vil det være tilladt. Der er dog det forbehold, at afstandsmåleren skal være afdækket, og dette skal gøres af den kontrolansvarlige. For selv om det nu er tilladt, at have det elektroniske sigte siddende på buen, er det stadig – som det tidligere har været – ikke er tilladt at anvende afstandsmåler ved den praktiske prøve.

Elektroniske buesigter til bueprøven Elektronisk buesigte FADB Elektronisk sigte med indbygget afstandsmåler 1024x752 1

Der har også fra de prøvesagkyndiges side været et ønske om at give aspiranterne mulighed for at justere sigtet efter første skud er afgivet. Det er derfor også fra forårsprøverne 2020 tilladt at justere sigtet efter første skud, men der må kun justeres sideværts og ikke på afstand.

I Instruks til prøvesagkyndige står der af relevans for ovenstående:
4.1
”det tillades dog at korrigere sigtet for en fejlindstilling efter skuddet til den første målfigur og ikke for at afstandskorrigere”.

4.2
”Hvis aspiranten har påmonteret sigtemiddel med elektronisk afstandsmåler, skal afstandsmåleren ifm. kontrolskydningen inden den praktiske prøve blændes af med tape eller lignende, eller batteriet skal fjernes fra sigtemidlet, så afstandsmåleren ikke fungerer. Den kontrolansvarlige påfører ’EA’ på aspirantens prøveskema”.

Se hele instruksen på dette link: https://mst.dk/media/174028/instruks-for-buejagtproevesagkyndige-2020.pdf

I huskeliste til bueprøven 2020 står der af relevans for ovenstående:
”Dog tillades det, at du korrigerer sigtet for en fejlindstilling efter skuddet til den første målfigur, men ikke for at afstandskorrigere.
Der må ikke medbringes elektronisk afstandsmåler, herunder sigte med elektronisk afstandsmåler, til prøven. Hvis du har påmonteret sigtemiddel med elektronisk afstandsmåler, skal afstandsmåleren ifm. kontrolskydningen inden den praktiske prøve blændes af med tape eller lignende, eller batteriet skal fjernes fra sigtemidlet, så afstandsmåleren ikke fungerer. Den kontrolansvarlige sørger for dette, og påfører ’EA’ på dit prøveskema.
Den prøvesagkyndige afgør, om kravene er opfyldt”.

Se huskelisten her: https://mst.dk/media/177132/hubp-dk-2020-002.pdf

Træk og slip