Buejagten 2

Del indlæg

Buejagten 2

Fire gange årligt udkommer nyhedsbrevet Buejagten, som er FADB’s officielle opdatering vedr. den politiske situation inden for buejagten i Danmark samt andre relevante foreningsemner.

Lock down fortsat en udfordring
På trods af at myndighederne er begyndt at vaccinere, sætter coronaen stadig sit præg på samfundet og herunder også nogle buejagtsaktiviteter. I kølvandet på den gradvise åbning af samfundet i 2020 blev også flere buejagttegnskurser planlagt af lokalforeningerne i foråret 2021, men hvorvidt eller hvordan de kan afvikles er stadig svært at sige her ved årsskiftet, hvor vi er i en lock down, der heller ikke tegner for godt for det kommende års messeaktiviteterne, aktiviteter som jo også i hele 2020 har været aflyst. Åbnes der mulighed for afholdelse af messer, er vi selvfølgelig klar.

Generalforsamling gav nyt æresmedlem
Den 14 sept. fik vi med corona-forsinkelse afholdt vores generalforsamling under hensyn til de på det tidspunkt udstukne restriktioner. Generalforsamlingen skulle som bekendt have været afholdt i forbindelse med Buejægertræffet først i august, et træf der som stort set alt andet i 2020 blev aflyst. Vi håber meget dette ikke bliver tilfældet i 21 – vi har i hvert fald i bestyrelsen nedsat en arbejdsgruppe med henblik på planlægning og afvikling af træffet, som er kalendersat til at løbe af stablen sidste weekend i august. Så forhåbentlig vel mødt til den tid.

På generalforsamlingen udnævnte vi bl.a. et nyt æresmedlem, det sjette i rækken. Det var Jan-Ewald Hovmand, der har siddet i vores bestyrelse siden 1986, som på vegne af FADB’s bestyrelse udnævnte Lasse Skov Kristensen til æresmedlem. Det nye æresmedlem modtog udover hæder også en kniv med FADB-logo. I det nye år bringer vi på vor hjemmeside et portræt af Lasse, så vi kan lære lidt mere om, hvem det nye æresmedlem egentlig er.

Storvildtet og fusionsplaner med DJ
På de sociale medier har vi kunnet følge buejægere, fortælle om store og endnu større oplevelser med buejagt på de danske storvildtarter. Og det synes at gå rigtigt godt på denne front, hvor vi som bekendt er i gang med en prøveperiode med jagt på sika-, då- og kronvildt. Nyd nu den sidste halve måneds tid af dette års sæson og husk at holde hovedet koldt og sigtet stille, så vi også efter prøveperioden får mulighed for buejagt på disse arter – så fortsat træk og slip på den front.

Den helt store nyhed er dog, at arbejdet på et tættere samarbejde mellem FADB og Danmarks Jægerforbund nu er så langt fremme, at de to foreningers bestyrelser har godkendt en køreplan frem mod en forventelig fusion af de to foreninger, og en arbejdsgruppe med repræsentanter fra begge foreninger er nedsat. Når arbejdsgruppen har et oplæg klar, kræver det selvfølgelig en godkendelse på FADB’s generalforsamling, inden fusionen kan blive en realitet.

Træk og slip
Formand i FADB Jørgen Vester

Buejagten 2 Buejagten 2 FADB Buejagten 2