Buejagt fra 1. sept.

Del indlæg

Buejagt fra 1. sept.

Buejagt fra 1. sept. FADB Leder Brian Sept. 2017Efter en lang – og til tider nervepirrende proces – er buejagt på det store hjortevildt i Danmark nu en realitet.

I dag d. 29.08.2018 satte miljøminister Jakob Ellemann-Jensen sin underskrift på: Bekendtgørelse om forsøg med buejagt på dåvildt, sikavildt og kronvildt.
Med bekendtgørelsen indledes en fireårig forsøgsperiode med buejagt på det store danske hjortevildt (sikavildt, dåvildt og kronvildt).

– Selvom det har krævet en stor arbejdsindsats fra både Danmarks Jægerforbund og FADB, har det været det hele værd, siger en glad formand for FADB, Brian Lisborg, om processen.

Godt parløb
De to jagtpolitiske organisationer har gennem mange års forudgående arbejde klædt vores repræsentant i Vildtforvaltningsrådet godt på. Sidst i sept. 2017 behandlede man således emnet, som til FADBs bestyrelse og de fleste af vore medlemmers store tilfredshed endte ud i, at Rådet indstillede til ministeren, at man anbefalede en forsøgsperiode med buejagt på det store hjortevildt.

– At vi i begyndelsen af maj 2017 lige skulle løbe ind i et ministerskifte, og netop som alt var sat på skinner og så ud til at køre derudad, fik da lige i det øjeblik nerverne til at sitre en smule. Men uanset den uønskede spænding, udløste det lille bump lidt af den adrenalin, vi buejægere holder så meget af, fortsætter formanden med et skævt smil.

Når vi ved, hvad vi ved nu, er en humoristisk bemærkning da også helt på sin plads, for ministerskiftet fik jo ingen betydning på den proces, der var sat i gang.

Træk og slip
Med ministerens underskrift står det nu fast at muligheden for at drive buejagt på det store hjortevildt er en realitet om få dage.

– Hvor efterårssæsonen for vi buejægere de sidste mange år er startet d. 1. okt. med råvildtet, er den nu, med muligheden for at jage det store hjortevildt med buen, altså her fra 2018 rykket frem til 1. sept. Så tilbage er vel bare at ønske de af vore medlemmer, der har de muligheder, træk og slip, slutter formanden.

Ikrafttræden
Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 2018.

Krav til energi, pile og spidser:
Krav til bue og pil, som må anvendes til forsøg med buejagt på dåvildt, sikavildt og kronvildt
1. Krav til buen og pilen:
Ved buejagt på dåvildt, sikavildt og kronvildt skal anslagsenergien (Eo) være mindst 80 joule og pilevægten mindst 33 gram.
2. Krav til jagtodden (pilespidsen):
Ved jagt på dåvildt, sikavildt og kronvildt skal jagtodden være med fast spids, mindst 3bladet og have en skærende diameter på mindst 25 mm.