BRAVO!

Del indlæg

BRAVO!

– Det er stadigvæk rigtigt sjovt at være formand for FADB, sagde en meget positiv Brian Lisborg efter weekendens netop overståede møde i European Bowhunting Federation (EBF).

På mødet deltog 16 repræsentanter for jagt- og buejagtsorganisation fra en bred vifte af europæiske lande. Blandt andet var alle nordiske lande samt Grønland repræsenteret, men også repræsentanter fra Tyskland, Østrig, Frankrig, Belgien og Letland havde fundet vej til den danske hovedstad.

Nordisk råd
Fredag eftermiddag lagde vi ud med et nordisk møde, hvor vi besluttede at etablere et egentligt nordisk råd inden for EBF. Det er planen, at vi i dette råd vil samarbejde om at lave et register over regler og forskellige nationale oplysninger omkring buejagt m.v., som de enkelte nordiske lande så kan trække på, fortalte Lisborg.

En af det nordiske råds væsentligste opgaver vil dog være at stille rapporter og lign. til rådighed for de nordiske buejagtsorganisationers politiske arbejde.
– Jeg er helt sikker på, at hvis vi kan stille med en rapport udarbejdet i Norge, Sverige eller Finland som understøtning af en politisk problemstilling, vil dette virke langt bedre, end hvis vi stiller med eks. en spansk eller fransk rapport, forklarede formanden.

Han understregede at det eks. i forbindelse med arbejdet omkring de store hjortevildtarter i Danmark kunne være godt for FADB at få adgang til de finske rapporter, som myndighederne deroppe besidder.

– I sæsonen 2018/19 nedlagde man i Finland 44.200 whitetail i Finland, af disse var op mod 3.000 nedlagt med bue. Det er næsten svært at forestille sig, hvor meget data, der kunne tages ud af det antal, fortsatte han.

Belgiske buekriminelle
Weekendens møde bød dog ikke kun på nyheder fra det kolde nord. Bl.a. havde belgiske buejægere set et ”hul” i lovgivningen, som måske kan åbne op for buejagt i det lille land.

– I Belgien er der på en måde tre lande i et lille land, et hollandsk, et fransk og et flamsk. De tre regioner har tre forskellige jagtforeninger, tre forskellige regeringer og tre forskellige jagtlove. I en af disse regioner står der intet i jagtloven om, at buejagt er ulovligt, hvilket ifølge jurister, der støtter buejagten, burde betyde at buejagt er lovligt, forklarede Lisborg.

Dette resulterede i 2018 i at 12 buejægere med fuldt overlæg arrangerede en buejagt, hvor de vidste, at de ville blive taget af politiet og stillet for retten.
– De fik konfiskeret både biler og udstyr under arrestationen og venter nu på retssagen. Det bliver spændende at følge den udvikling, fortsatte han.

Ser godt ud flere steder
Fra Tyskland forlød det, at myndighederne – fra forhåbentlig slutningen af dette år – i to sydlige delstater vil åbne op for regulering af nutria med bue. Men også i Berlin ser det lyst ud for de tyske buejægere

– Her oplever man store problemer med en eksplosiv vildsvinebestand i byen og bynære områder, hvorfor det også herfra forlyder, at regulering af vildsvin med bue kan blive indført, sagde formanden med et smil på læben og fortsatte:
– Men som om det ikke er nok, så ringede de under mødet fra den polske buejægerforening og fortalte, at buen nu var blevet godkendt som jagtvåben i Polen i den første af to love, der skal til, for at jagtformen bliver lovlig dernede. Nu skal buejagten som jagtform så blot lovliggøres i jagtloven, hvilket – ifølge vores kontakter i Polen – blot burde være en formssag. Vi kan blot krydse fingre.

Også i Rusland er der lys for enden af den sibiriske tundra. Her har lovliggørelse af buejagt fået et ja i første lovbehandling i Dumaen, således at den her også blot mangler en sidste blåstempling under 2. behandlingen af lovforslaget.

Mere synlige
– Afslutningsvis kan jeg fortælle, at vi på mødet blev enige om at sætte penge af til arbejdet med EBF’s hjemmeside, således at international buejagt i Europa bliver meget mere synlig også på den platform, sluttede formanden med et bredt smil på læben.

Alt i alt er det svært at bevare pessimismen efter sådan et møde!