Referat fra bestyrelsesmøde

Del indlæg

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde tirs. D. 22.10.2019

1.
Opfølgning på årsmøde i Ribe:

Det blev aftalt, at der skal være bedre reklame for sponsorer af gaver til Buejægertræffet. Eks. en stor vægplakat med, hvilke gaver der er doneret af hvilke sponsorer. Billeder af vinderne skal tages foran denne vægplakat. Der blev ligeledes talt om, at der skal sikres bedre kommunikation med bl.a. sponsorerne. Herunder at relevante folk skal være bedre til at læse mail og svare på dem.
Til træffet bør der nok også være en bedre holdinddeling.

2.
Årsmøde på ny lokation ved Jan-Ewald:

Da Skovly er optaget næste år, skal der findes en ny lokation. Det kunne være Avderød militær eller Østjysk Buejægere i Løsning, men hvor det bliver, ligger endnu ikke fast. Datoerne ligger dog fast, idet årsmødet er dog lagt den 28.-30. august 2020.

3.
Orientering om samarbejde med DGI ved Brian Lisborg:

D. 30. okt. er der opfølgningsmøde med DGI. De har mange gode faciliteter, forsikring og kan blive et rigtig godt match.

4.
Orientering om samarbejde med DJ ved Brian:

Der er lavet en forhandlingsramme for samarbejde med DJ, men man er ikke nået videre.

5.
FADB’s ageren i forhold til lokaladelinger ved Jan-Ewald:

Hvordan ser en lokalforeningerne om medlemmer har betalt, så de har en mulighed for at agere?
FADB’s ageren jævnfør vedtægter for lokalafdelinger blev drøftet, men uden at der blevet taget beslutninger herom.

6.
Regler for tilskud til 3D baner og udstillinger:

FADB giver ikke tilskud til 3D baner, men til messer og udstillinger.

7.
Facebook med David Hauge ved roret:

David Hauge er godkendt som frivillig medhjælpende administrator på foreningens Facebook. Han skal være med til at overvåge, at den gode tone bliver holdt. Derudover er der ingen grund til indblanding fra FB-teamet.

8.
Artikeldeling med NetNatur ved Brian:

Vi kan dele den skønlitteratur fra hjemmesiden med NetNatur som Thomas Lindy Nissen beslutter. Dog intet politisk. Thomas må ligeledes gerne lægge egnede artikler fra hjemmesiden på FB.

9.
Messeudstyr: hvad, hvem, hvor og udstillinger generelt:

Tom Buxbom orienterede om, at han står for messer og forhandling med messeledelsen. Messeudstyr står han også for. Han har således bestilt en 35 kvadratmeter stand til OCC-messen. Det blev aftalt, at Tom skulle sætte Kim i gang med at ”udvikle” inventar til udendørs udstillingsmateriale.

10.
Evt.:

Næste bestyrelsesmøde er d. 31.01.2020

Sekretær Orla Hansen