Aflyste bueprøver – sidste nyt

Del indlæg

Aflyste bueprøver – sidste nyt

Som følge af den stadig mere alvorlige situation omkring corona-smitten i Danmark, og den risiko for smittespredning, som afholdelse af prøver og arrangementer indebærer, aflyses alle planlagte buejagtprøver, riffelprøver og haglskydeprøver, foreløbig frem til den 20. april 2020.

Miljøstyrelsen vil i samarbejde med Naturstyrelsen, FADB og Danmarks Jægerforbund undersøge mulighederne for at afholde de aflyste prøver på et senere tidspunkt inden sommerferien. Men dette afhænger selvsagt af myndighedernes anvisninger, og af hvordan situationen i øvrigt udvikler sig i den kommende tid.

NB! Specielt for buejagtprøver
Buejægere som pga. prøveaflysninger ikke kan aflægge generhvervelsesprøve i foråret, kan undtagelsesvist søge om dispensation til at udskyde prøven til 2. halvår 2020. Ansøgning om dispensation sendes pr. mail med angivelse af jæger ID og prøvested/tidspunkt til jagttegn@mst.dk

Hold dig løbende orienteret om nyt på: https://mst.dk/friluftsliv/jagt/jagttegn/,  https://fadb.dk/ og https://www.jaegerforbundet.dk/