Åbning af buejagtprøver

Del indlæg

Åbning af buejagtprøver

For forårets prøver er der på det seneste igen åbnet for afholdelse af nye jagt- og skydeprøver, under overholdelse af de særlige foranstaltninger, herunder begrænsninger i antal tilmeldte, så smittespredning af Covid 19 så vidt muligt undgås ved prøveafholdelsen.

Miljøstyrelsen drøfter løbende, med Naturstyrelsen og Danmarks Jægerforbund, de praktiske muligheder for at give så mange prøveaspiranter som muligt adgang til at aflægge jagt- og skydeprøver i 1. halvår 2020.

For efterårets prøver, forventes tilmeldingen til efterårets jagtprøver og buejagtprøver at åbne i starten af uge 31, med forventet opstart af prøver i starten af uge 33.

Afholdelsen af prøverne må i øjeblikket antages at ske under samme forudsætninger og deltagerbegrænsninger som forårets prøver for at forhindre smittespredning. Dette afhænger dog af myndighedernes anvisninger og retningslinjer i den kommende tid.

For løbende information om situationen henvises til Miljøstyrelsens hjemmeside om jagttegn: https://mst.dk/friluftsliv/jagt/jagttegn/

Miljøstyrelsen gør opmærksom på, at såfremt man ikke aflægger jagtprøve eller buejagtprøve i foråret 2020, vil forårets prøveforsøg automatisk blive overført til efteråret 2020.