Referater fra bestyrelsesmøde d. 19/2-19

Del indlæg

Referater fra bestyrelsesmøde d. 19/2-19

Den 19. februar 2019 blev der afholdt bestyrelsesmøde i FADB – her får du et referat

Sted: Ladefogedvej 2, Sorø

Tilsted var: Brian Lisborg, Jan Ewald, Orla Hansen, Tom Buxbom og Jørgen Vester.

Dagsorden for mødet:


 1. Gennem gang af dagsorden.

 2. Gennem gang af referat og godkendelse.

 3. Valg af ordstyrer.

 4. Formanden om siden sidst.

 5. Kasséren om økonomien.

 6. FADBs visioner i fremtiden og opbakning om foreningen DJ/medlemmer/foreninger og medier..

 7. Kurser i FADB hvilket regi samt status.

 8. Status på prøveperiode vedr. hjortevildtet.

 9. Udland/EBF’s generalforsamling i København 2019.

 10. Buelærebogen.

 11. Næste møde.

 12. Eventuelt.

Referat fra mødet:

1:                                                  

Dagsordenen blev godkendt

2:                                                  

Referat blev godkendt.

3:                                                  

Brian Lisborg var dirigent.

4:                          

Lisborg orienterede om, at der ikke er sket meget siden sidste møde, dog er der en del korrespondance med

udstillere og messer.

Det ønskes, at der kommer et møde i stand om stort hjortevildts rapporter med DJ og Naturstyrelsen.

Ved generalforsamling i EBF i det kommende forår er det aftalt, at Lisborg skal deltage.

5.                          

Kassér Jan-Ewald Hovmand orienterede om, at der for nuværende er 685.000 i banken.

Antal medlemmer i FADB er i øjeblikket på 1.640.

Der vil blive fremsendt budget for de næste 2 år, som der kan tages stilling til ved næste bestyrelsesmøde.

7.                                                  

Der afholdes et kursus hos Midtsjællands buejægere.

Bestyrelsen har derudover besluttet, at Svendborg kan afholde kursus med David Hauge ved dokumentering af, at deltagerne er medlemmer af FADB.

Bornholms buejægere tildeles ligeledes et kursus på samme vilkår.

Hovmand tager kontakt til Kim Andersen vedr. nye kurser og nyt indhold. (Camouflage-kursus).

8.                                                  

Se tidligere omtalte.

9.                                                  

Lisborg eller Jørgen Vester, deltager i denne.

10.                                                

Masser af positive tilbagemeldinger, og et stort ønske om at buelærebogen, skal kunne udskrives. Vester tager kontakt til Claus Bo om print af buelærebogen.

Prisen for at Dj skal have lov til at bruge lærebogen til tryk blev diskuteret.

Hovmand vil fremsende budget til bestyrelse på mail.

11.                                                

Næste bestyrelsesmøde afholdes den 16/6 på Bornholm.

Herudover afholdes der et planlægningsmøde den 6/4 hos Hovmand.

12.

Intet til eventuelt.