Referat fra formandsmøde 07.09.2018

Referat fra formandsmøde 07.09.2018

FADB Formandsmøde 07.09.2018 Skovly – Ribe kl. 15.00-17.00

Dagsordenen for mødet er:

1) Det nuværende og fremtidige samarbejde mellem FADBs bestyrelse og lokalforeningerne – Strukturen og funktionaliteten.
2) Samarbejde på tværs af foreninger.
3) Det nuværende og fremtidige samarbejde mellem FADB og DJ – Strukturen og funktionaliteten.
4) FADBs politiske virke jf. ministerier, NS og DJ / Punkt 1) videns udbredelse og lokalforankring.

Referat:

Mødet starter med en kort præsentationsrunde, hvorefter formanden, Brian Lisborg, tager ordet og indleder mødet med en nærmere forklaring for mødets dagsorden.
Brian spørger ud til samarbejdet mellem foreningerne og foreslår skydninger mellem lokalforeningerne for at styrke kontakten. Dette diskuteres.

Det konstateres, at det tit er de samme folk, der bliver trukket på til frivilligt arbejde, og der savnes folk til at udfylde opgaverne.

Kommunikationen mellem FADB og lokalforeningerne diskuteres. Særligt i henhold til det større hjortevildt.
Brian Lisborg vil gerne forbedre kommunikationen gennem FB og sætte flere kræfter ind på området.

Lokalformændene er udsat for mange henvendelser med ”dumme spørgsmål”, idet folk ikke læser informationen på nettet eller mails de modtager. Dette tager meget tid og formændene er trætte af de unødige forstyrrelser.

Informationen vedr. tilmeldingerne til kurser skal synliggøres mere på hjemmesiden, da links til kurser, teoriprøver m.m. er svære at finde. Dette skal forbedres. Redaktør tager kontakt til formændene og beder om input og meninger fra medlemmerne i løbet af processen. Der fastsættes to faste datoer for tilmelding om året. Samme dato for alle lokalforeninger.

Direkte info fra bestyrelsen til formændene! Mails skal sendes direkte og til alle. Det var eks. ikke alle, der viste noget om trim-kursus.

Mailadresse til næstformand eller anden i lokalbestyrelsen tilføjes til hjemmesiden. Mere end én person i lokalforeningen skal modtage informationen.

Formænd skal tilbydes en FADB-mailadresse, hvis de vil have en sådan.

Kim P fremviser velkomstpakke.
Formændene godkender og vil gerne uddele velkomstpakke. De udtrykker selv, at det er en klar opgave de skal udfylde for FADB i forbindelse med kurserne.

Nyjæger-jagter diskuteres og formændene opfordres til at tage emnet op. Kontakt kan tages til Bjarne Elkjær, der har gode erfaring fra Knuthenborg konsortiet. Han er samtidig instruktør under FADB.
Flere erfaring kommer frem blandt mødedeltagerne, der beslutter, at det klart er noget FADB skal yde mere støtte til.
Brian Lisborg skal tage kontakt til Naturstyrelsen, for hvorfor er der i NS ikke en ensartet holdning til nyjægerjagter.

Der spørges til samarbejdet med DJ og Brian forklarer situationen.
Politiske fungerer det godt, hvilket vi nu høster frugten af i form af det store hjortevildt, men samarbejdet mellem bueudvalget under DJ og FADB er meget begrænset. Karl Johan Mikkelsen er netop blevet formand for dette udvalg, så derfor håbes der på et klart forbedret samarbejde i fremtiden. Det fremtidige samarbejde er dog ikke fastlagt og strukturen diskuteres.

Brian Lisborg foreslår et fast årligt formandsmøde, som skal ligge om fredagen samme weekend som GF. Dette forsøges i fremtiden.

Særlig knap til tilmelding KUN til GF, mangler på hjemmesiden. Ligesom lokalforeningerne skal være synlige på hjemmesiden og ikke kun under en fane.

Hvad kan der gøres, for at medlemmerne kommer mere ud og træner i lokalforeningerne? Det er et udpræget problem, at en stor del buejægere kun kommer ned og træner, ved generhvervelse eller kursus. Problemet blev diskuteret.

Sekretær for FADB
Jesper Johansen