Referat fra bestyrelsesmøde

Del indlæg

Referat fra bestyrelsesmøde

Den 31. januar 2020 afholdte FADBs bestyrelse bestyrelsesmøde. Her får du dagsorden og referat.

1
Godkendelse af referat sidste møde:
Godkendt.

2
Årsmøde på ny lokation ved Jan-Ewald:
Der er planer om i 2020 at afvikle Årsmødet i de nye faciliteter hos Østjyske Buejægere. Jan-Ewald arbejder sammen med formand for Østjyske Buejægere, Branislav Milosey, på dette og kommer på et senere tidspunkt tilbage med økonomisk overslag.

3
Orientering om samarbejde DGI ved Brian Lisborg:
Her var der intet nyt.

4
Orientering om samarbejde DJ og Naturstyrelsen ved Brian Lisborg:
Her var der intet nyt.

5
Indstilling til høringssvar:
Ingen kommentar hertil.

6
Velkomst breve til nye buejægere/Opdatering af medlemslister/Medlemshvervning ved kursus:
Jan-Ewald orienterede om velkomstbrevet og opdatering af medlemslister. Vedr. medlemshvervning ved kursus arbejdes der på, at gøre det let at forny medlemskabet. Man blev enige om, at det bedste vil være at sende velkomstpakken direkte til medlemmet og hvert nyt medlem skal have en lækker pakke.
Tom Buxbom sender velkomstbreve og Jan-Ewald prøver at finde en metode til at få aspiranternes navne og adresser.

7
3D-bane hos Østjysk Buejæger, indkvartering, mad og andet, som der skal tænkes på (øl, vand, vin, kage, skydesedler og meget mere).:
Banen blev inspiceret og prøvet og alle syntes, at den ser rigtig godt ud, og at der kan afholdes en rigtig god weekend med rigtig meget skydning her.
Der blev nedsat et udvalg bestående af Tom, Jørgen og Ole, som taler tingene igennem med formanden i lokalforeningen.
Jørgen og Orla sørger for skydesedler, mens Susanne tager sig af sponsorgaver.

8
Samarbejde omkring messer og udstyr:
Tom Orienterede om den planlagte messe (OCC) 13-15/3. Han fortalte, hvor mange der skal hjælpe, og hvem de er. Det Tom, der er tovholder på projektet.
Note:
Efterfølgende er OCC jagt- og outdoormessen blevet udskudt til d. 21.-23. august 2020.

9
Hjemmeside, relevant stof, medlemskab:
Hjemmesiden er for medlemmer af FADB, så redaktøren er blevet bedt om, at kontrollere hvorvidt en artikel er fra et medlem eller ej.
FADB´s hjemmeside er for medlemmer, mens Facebook er for alle.

10
Medlemsforeninger:
Her blev det diskuteret, hvorvidt lokalafdelingerne kører som de skal, eller om der skal rettes op på noget. Man kunne konstatere at lokalforeninger ikke synes at køre godt, da mange ikke efterlever deres egen lokalafdelings vedtægter Det er ikke rimeligt at lokalforeninger ikke orienterer om FADB, ligesom nogle medlemmer ikke er med i FADB. Der er også lokalforeningsformænd, der deltager i formandsmøder, uden at være medlem af FADB, og det duer ikke. Det blev besluttet, at sådanne lokalforeninger ikke får tilskud.

11
Evt.:
Formanden kunne godt tænke sig lidt tilbagemeldinger på sms og mail.
Jørgen Vester er meget ops på at alle bestyrelsesmedlemmers FADB-mail er korrekt installeret. Bl.a. kan Susanne godt modtage mails, men ikke sende fra fadb.dk – det arbejdes der på.

Sekretær Orla Hansen