Referat af konstituerende bestyrelsesmøde for FADB

Del indlæg

Referat af konstituerende bestyrelsesmøde for FADB

Referat af
Konstituerende bestyrelsesmøde for Foreningen af Danske Buejægere
Dato: 28-08-2021.
Sted: Event Park Løsning

Jvnf. FADB’s vedtægter, §5.8 skal bestyrelsen konstituere sig selv. Der er ikke stipuleret hvornår eller
hvor ofte.

Jvnf. Vedtægterne skal der vælges 5 bestyrelsesmedlemmer og 3 suppleanter. Der er på den
forudgående generalforsamlinger valgt 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. Følgende blev
valgt på denne GF: Bestyrelsesmdelemmerne blev Kirsten Andersen, Casper Bossen, Jørgen Tingkær,
Birger Olsen og Brian Due. Suppleanter blev Peter Bue Westh og Jan-Ewald Hovmand.

Birger Olsen meldte med det samme, at han ønskede at træde tilbage som bestyrelsesmedlem.
Derfor rykkede Peter Bue Westh op på en bestyrelsespost.

Formand: Kirsten Andersen
Næstformand: Casper Bossen
Medlem: Jørgen Tingkær
Medlem: Peter Bue Westh (sekretær)
Medlem: Brian Due
Suppleant: Jan-Ewald Hovmand (Kasserer)

NB: Brian Due blev valgt in absentia på grundlag af SMS accept af kandidatur

Ressource: Jan Juhl
Ressource: Dawn Williamsson
Ressource: Birger Olsen

Første ordinære bestyrelsesmøde planlagt til 05-09-2021, Bryllevej 7, 5250

Bestyrelsen arbejder med tiltag de næste 3 måneder. Der arbejdes hen imod en ekstraordinær
generalforsamling i 2022

NB: Birger Olsens kandidatur var bestyrelsesmedlem, men efterfølgende trak B.O. sig til en
suppleantpost, hvorpå Peter Bue Westh rykkede op som bestyrelsesmedlem

29-08-2021/PBW
Revideret 2021-09-05
Revideret 2021-09-09

Kirsten Andersen
Casper Bossen
Jørgen Tingkær
Peter Bue Westh
Brian Due
Jan-Ewald Hovmand