Møde bestyrelse, lokalforeningsformænd og DJ 7. december 2020