brev til vildtforvaltningsrådet ang. buejagt på det store hjortevildt – signed