Referat Bestyrelses og lokalforeningsformandsmøde 071220 kl 1900