Vi vil samle buejægerne og styrke buejagten i Danmark

Der har igennem længere tid været drøftelser mellem formændene i Foreningen Af Danske Buejægere (FADB) og Danmarks Jægerforbund (DJ) om, hvordan buejagten kan styrkes yderligere, og buejægerne kan samles i Danmark. Drøftelser er bl.a. sket på baggrund af det gode samarbejde, der har været mellem FADB og DJ for at få lovgjort buejagten på det store hjortevildt. Resultater som dette kan kun nås ved et fælles samarbejde mellem de to organisationer, hvilket jo som bekendt lykkedes.

På baggrund af disse drøftelser har der i DJ’s hovedbestyrelse, i DJ´s bueudvalg, i FADB´s bestyrelse/formandsgruppe og på FADB´s generalforsamling været en yderligere dialog om muligheden for at indgå i realitetsforhandlinger om at skabe en reel fusion mellem de to organisationer på bueområdet. Her er der nu fra begge organisationer opbakning til disse drøftelser kan igangsættes.

Brian Lisborg, formand for FADB udtaler: ”Det er det rigtige tidspunkt, at tage hul på disse drøftelser, da resultatet kun kan være til gavn for buejægerne i Danmark. Dels fordi vi som buejægere får den nødvendige tyngde rent politisk, os samtidig kan vi styrke aktiviteterne inden for bueområdet.”

Claus Lind Christensen, formand for Danmarks Jægerforbund følger op og udtaler: ”Buejagten er en del af den danske jagtkultur, og med baggrund i det gode samarbejde er det naturligt, at vi tager et skridt i fællesskab, der kan samle buejægerne og styrke buejagten yderligere i Danmark.”

Tidsplanen for processen er ikke aftalt endnu, men så snart processen skrider frem, vil der blive givet information om dette.

Vil du vide mere om buejagten så se mere her:
https://www.fadb.dk/
https://www.jaegerforbundet.dk/vaben/bue/

Skriv et svar