Præcisering

I forbindelse med Danmarks Jægerforbunds stillingsopslag har der været lidt forvirring om, hvorvidt DJ har overtaget, eller skal overtage undervisningen til buejagttegn eller ej.

– Lad mig med det samme slå fast med en tobladet storvildtspil, at DJ ikke har overtaget buejagttegnsundervisningen eller andre af FADB’s uddannelsesmæssige eller politiske opgaver. Forhandlingerne om en mulig sammenlægning med DJ er i sin spæde begyndelse, og alt er pt., som det hele tiden har været, siger formand for FADB Brian Lisborg.

Han pointerer, at DJ alene søger en underviser, der kan uddanne bueinstruktører i DJ-regi på samme måde som man i Forbundet har riffelinstruktører, flugtskydningsinstruktører osv.

– Der er desværre nogen, som har misforstået stillingsopslaget, som måske også er formuleret lidt uheldigt set i forhold til, at vi netop har løftet sløret for de forestående forhandlinger om en mulig fremtidig sammenlægning med DJ, fortsætter formanden.

– Det har aldrig været intentionen at tage buejagttegnskurserne fra vores dygtige folk ude i lokalforeningerne, hvor de også fortsætter som hidtil, slutter han.

Og så skulle det vist være slået fast.

Skriv et svar