Møde mellem venskabsklubber

Vestjyske-Buejægere havde i sidste uge besøg af et par medlemmer fra venskabsklubben Sydjysk Buejægerlaug, det er der blevet et lille indlæg ud af.

Bo Petersen skriver:
Da en enig bestyrelse i vores klub Vestjyske-Buejægere og et flertal i Sydjydsk Buejægerlaug´s bestyrelse mener, at fusionen mellem FADB og DJ er det rigtige for foreningernes og buejagtens fremtid i Danmark, arbejder vi med på sidelinjen, for at dette skal kunne lade sig gøre så gnidningsfrit som muligt.

Derfor var Anders og Henrik fra vores venskabsklub, Sydjydsk Buejægerlaug til infomøde hos os i Ulfborg.

Der var fra starten en meget positiv stemning, da alle tilstedeværende mener, det er en god ide, at vi som buejægere organiserer os under DJ-fanen og derved sidestiller os med resten af jægerne i Danmark (sammen står vi stærkest).

Mange udbrud om at DJ sælger os for en gås eller også lukker de os ned for noget andet, er i denne sammenhæng blevet beskrevet lystigt på andre sider og platforme.

Vi er overbevist om, at hvis man er en aktiv del af noget, er man sværere at lukke ned, end hvis man står udenfor. I tankerne har vi eks. Vildtforvaltningsrådet, hvor Jægerforbundet flere gange har talt vores sag og vundet terræn.

Samlet set udgør buejægerne en meget lille procentdel af alle jægere og troen på, at vi er jægernes nye messias, må da også siges at være noget overvurderet. Vi er jægere, og vi går på jagt af samme årsager som hagl og riffelskytter (hvilket mange af os også er), så hvorfor skulle vi ikke organisere os sammen.

Der har været udbrud med udsagnet, at DJ er på medlems- og pengejagt, men kom nu ind i kampen, DJ har en omsætning på ca. 80 millioner om året, en egenkapital på ca. 50 millioner og en medlemsskare på ca. 90.000. Hvad skulle FADB´s kassebeholdning og de ca. 300 ekstra medlemmer – vel at mærke fordelt på alt fra ordinære til ekstraordinære medlemmer – ændre, ud over for os at have direkte adgang til politisk indflydelse og være en del af fællesskabet.

Jeg ved, at i mange lokalforeningers formål står der, at vi skal udbrede kendskabet til buejagten i Danmark, formidle uddannelse som giver danske jægere muligheder for at opnå tilladelse til at jage med bue og pil og etablere træningsområder for buejægere. Dette vil blive meget lettere, hvis vi er en del af jagtforeningerne, for så kan vi formidle vores viden og passion til ligeværdige jægere, hvor vi er, men også formidle alle sider af jagten sammen med hagl- og riffeljægere i vores fantastiske land.

Oplægget blev fremført af Jørgen Vester (FADB), Lars Thune Andersen (DJ) og Mikala Høj Laursen (DJ), hvorefter ordet var frit, og vi startede med en bølge af spørgsmål.

Mange af vores spørgsmål gik på hvordan og hvad der sker, og så videre, ja sådan ret lavpraktiske ting såsom;

”må vi gerne have gæster på vores skydebaner som ikke er medlem af DJ” (Ja det må vi gerne)

”hvor meget stiger kontingentet for vores medlemmer” (ikke meget da de fleste af vores medlemmer der er aktive buejægere i forvejen er medlem af DJ)

”hvad med de medlemmer der ikke er buejægere men evt. medlem af bueskydning Danmark” (de kan blive støtte medlemmer af DJ for 109,-kr om året og så stadig være en del af vores forening, dog er det kun A og B medlemmer der har stemmeret ved foreningernes generalforsamlingen)

”er DJ på medlemsjagt” (Svaret er nej, Fusionen af FADB og DJ giver maksimalt 300 nye medlemmer, da mange er medlem i forvejen) ud af knap 90.000 er det ikke mere end 0.3%

”hvad med pengene i FADB´s kasse, skummer DJ dem” (nej der bliver ikke oprette en fond, da de penge i en sådan kan være svære at tage ud igen, men derimod bliver der nedsat tre personer fra FADB til at administrere kassen og afvikling af denne indenfor en overskuelig periode, de modtager gerne forslag til hvordan pengene bruges på dette. Eks, kunne være at med økonomisk hjælp sikre indendørs skydefaciliteter om vinteren for de klubber der ikke har dette)

”hvordan med vores kontingent, hvem gør hvad og hvad skal vi give ekstra” (som sagt tidligere er der en række muligheder for forskellige typer af medlemskaber af DJ, men der er som udgangspunkt plads til alle uden at det bliver en kæmpe ekstra udskrivning)

Denne liste kunne blive ved længe, men stopper her, alt i alt havde vi en god aften hvor vi fik rettet spørgsmålene til og fandt svar på næsten alt.

En af de vigtigste ting var at ved at være en del af fusionen er at vi har indflydelse på hvordan det hele bliver skruet sammen, så vi for så stor indflydelse som muligt i fremtiden.

Træk og slip

Bo Petersen (tekst lånt af Henrik)

Skriv et svar