Klar til bukkejagten – etik og lovgivning

Del indlæg

Klar til bukkejagten – etik og lovgivning

Lovgivningen beskriver bl.a., at der ikke må afgives skud til råvildt mellem solnedgang og -opgang, i nærheden af foderplads, ligesom der er en række etiske regler, der bør overholdes.

Lad os begynde med at opfriske en af de vigtigste jagtetiske regler for buejagt: Skyd kun med bue og pil til klovbærende vildt i sideskud …!

Denne regel er værd at bide mærke i, da skud hvor mindre end 70-80% af træfområdet er tilgængeligt, for en hver pris bør undgås. Sidder skuddet bare en lille smule ved siden af det ønskede træfpunkt, er der risiko for, at der vil opstå en grim anskydning i form af et strejfskud i bov eller kølle. Sandsynligheden for et sådant uheldigt skud vil selvfølgelige stige i takt med at træfområdet formindskes.

De grundlæggende jagtetiske regler for buejagt siger i øvrigt:
Den gode buejæger møder velforberedt på jagten med grejet i orden. Sørg for altid at anvende grej, du ved virker, og som du har trænet med. Det er ikke nok, at du har bestået den praktiske buejagtprøve, efter prøven bør træningen holdes vedlige, således at du ikke går på jagt, med mindre du som minimum er i stand til at sætte pilene inden for prøvens krav. Træningen bør være så jagtrelevant som muligt, hvorfor der bør trænes mod mål på forskellige afstande og i forskellige vinkler. Det anbefales, at buen prøveskydes inden jagten, ligesom kontrol af pilespidsernes skarphed, skafterne og buen kontrolleres.

Jagtskydning til vildt:
– spidsskud til klovbærende vildt er bandlyst.
– skud til dyr i spring bør undlades.
– kend og overhold loven.
– skyd ikke til dyr, der står skråt i vinkler under 45 grader.
– skyd ikke til hjortevildt, der sikrer, da der er en overvejende sandsynlighed for at vildtet springer i skuddet med en mulig anskydning til følge.
– har du bukkefeber eller i øvrigt er ukomfortabel ved at skulle skyde, så lad være.
– overhold de maksimale skudafstande og hold dig inden for afstande, du har det komfortabelt med.
– bare fordi du har en skudchance, er det ikke ensbetydende med, at du SKAL skyde.
– skyd ikke mod vildt, du ikke kender afstanden til.
– der må aldrig skydes gennem forhindringer som græs, blade eller grene, der befinder sig mellem skytten og dyret.
– skyd kun med barberblads skarpe jagtspidser. (se film om at slibe pilespidser)
– træn med det jagttøj og udstyr, der bruges under praktisk jagt.

På dette link finder du de generelle jagtetiske regler

Udpluk af lovgivningen
Råbukken må i Danmark jages fra 16. maj-15.juli i tidsrummet mellem solopgang og solnedgang. Bukken må ikke nedlægges fra kunstigt skjul eller i umiddelbar nærhed af foderplads (eks. foderhus).

Bukken må i overensstemmelse med bekendtgørelsens regler for dette jages fra platform (skydestige og skydetårn). Buen må medbringes i skydestigen eller -tårnet en halv time inden solopgang til solnedgang. Der er ligeledes lovmæssige krav til skydeplatformenes placering, udformning og afstand i forhold til naborevirer. Ved at sætte dig ind i reglerne og overholde disse sikrer du et godt naboskab. Læs mere om reglerne for jagt fra skydestige eller -tårn i bekendtgørelsens kapitel 1.

Krav til pilen og pilens energi, når der skydes til råvildt:
Spids skal være skærende og kan både være mekanisk eller fastbladet.

Den skal have min. 25 mm skær og mindst 3 blade.
Pilen skal veje min. 25 gram.
Energien skal være min. 40 joule med fast blad og 70 joule for mekanisk blad.

Find al buerelevant jagtlovgivning i FADB’s teoribog og buejagt i Danmark: HER

To-bladet spidser må ikke anvendes til hjortevildt, ræv, hare og gås.
Respekter det gode naboskab og sæt dig ind i reglerne omkring jagt fra skydestige og -tårn.