Klar til bukkejagten – efterskudsarbejde

Del indlæg

Klar til bukkejagten – efterskudsarbejde

Når der er afgivet skud til et stykke råvildt med bue og pil er der – som med kuglevåben – en række forholdsregler der muligvis skal tages højde for.

Efter skudafgivelse så husk:
– at registrere dyrets skudtegn i skudøjeblikket.
– at følge dyret flugt, da denne kan give indikation om, hvor dyret er ramt.
– nogle gange er der næsten eller slet ikke skudtegn at se, når dyret rammes af en pil.
– at notere skudstedet og markere dette med pil eller andet.
– læg mærke til flugtretning og marker denne med pil eller andet.
– tag den med ro og bliv siddende i mindst 15 minutter, gerne meget længere.

Ved mistanke om anskydning:
– tilkald legitimeret schweisshund inden for 6 dagtimer efter skuddet.
– oplys denne at det drejer sig om bueskudt vildt.
– så husk at kun legitimerede schweisshundeførere må anvendes.
– forsøg ALDRIG at udrede sporet med en anden hund først.
– er du det mindste i tvivl så kontakt en legitimeret schweisshundefører.

Gode råd til buejægeren:
– efter du har afgivet dit skud, skal du forholde dig roligt i mindst et kvarter eller gerne længere tid.
– dyret sidder ofte tæt på skudstedet, gå derfor roligt og forsigtigt frem til dette.
– undgå at træde i pyrschtegnene.
– er dyret umiddelbart ikke på skudstedet, så forlad området hurtigt, men roligt.
– marker stedet, hvor dyret stod, med synlige markeringsbånd.
– sikre tegn på pilen fra dyret skal sikres imod evt. regn mv. Tag pilen med tilbage til bilen uden at fjerne de sikre pyrschtegn fra pilen.
– lad gerne dyret få ro i minimum 2 timer.
– tal ikke i mobiltelefon på anskudsstedet, men ring eksempelvis i stedet fra din bil.
– kontakt en legitimeret schweisshundefører, hvis du er det mindste i tvivl på anskudsstedet.
– kør ikke tilbage til anskudsstedet med en ikke kompetent jagtkammerat m.fl.

Skudtegn efter skud med bue og pil:
Når vi taler skudtegn, hvor et dyr bliver ramt af en pil, er der ikke den store forskel i forhold til skudtegn, hvor dyret bliver ramt af en kugle. Dog har pilen den fordel, at den som udgangspunkt kan vise sikre tegn på, om pilen har truffet dyret. Pilen kan dog have den ulempe, at hvis den bliver i dyret, er hetz med schweisshunden udelukket.

Træffets lyd
Hvis pilen går gennem dyret, vil den kunne findes på påskudsstedet og give et sikkert praj om, at dyret er ramt. Ofte høres anslaget som en kraftig gren, der knækker, hvis der er tale om et løbsskud og et svup, når der er tale om skud i dyrets bløde dele. Ligeledes høres en kraftig lyd, som når en glasstang knækkes, ved træf på hårde dele som eksempelvis boven, rygsøjlen og ribben. Vær opmærksom på at ved skud med mekaniske spidser, kan noget af lyden komme fra spidsen, når den åbner.

Forholdsregler inden eftersøgningen
Det er meget vigtigt, der er ro, når dyret er flygtet, idet unødige støj kan få det anskudte dyr til at forlade sit sårleje. Forstyrres det ikke, vil det blive siddende i sårlejet indtil schweisshundeføreren og hunden er kommet frem.

Dyr der sidder i sårleje, sidder i højeste beredskab og bruger alle dets sanser. Det lytter i alle retninger og er opmærksom på den allermindste fært. På grund af dette beredskab bør eftersøgningen generelt ikke starte, før der er gået et par timer.

Skudtegn
Buejægeren er generelt kendt som en dygtig pyrschjæger og kan derfor godt, efter at have ventet et par timer, pyrsche sig frem til dyret, hvis pyrschtegnene (blod og andre tegn) på anskudsstedet og pilen viser tegn på, at pilen sidder i hjerte-, lungeregionen.

Ved tegn på lunge-/hjerteskud:
– vil du kunne dufte jern fra blodet.
– vil du finde lyst, fedtet blod.
– reagerer dyret som ved et riffelskud, men kan også undlade at vise tydeligt skudtegn.

Tyder pyrschtegnene på træf uden for bladet vitale område (eksempelvis træf i løb (benene), waiden (maven) eller leveren skal man afholde sig fra at pyrsche på dyret, da det sjældent vil ende positivt, men derimod i en lang eftersøgning for schweisshunden

Ved tegn på waid-/maveskud:
– vil du kunne lugte maveindholdet.
– vil der være grønt og grynet sekret på pilen.
– skal du trække dig tilbage straks og ringe efter en legitimeret schweisshund.

Ved tegn på leverskud:
– kan du dufte lever på pilen.
– vil du finde mørkt og let grumset blod.
– går dyret fra stedet med krum ryg, men kan også undlade at vise tydeligt skudtegn.

Ved tegn på kæbe- løbsskud:
– du kan finde stykker af rørknogle
– der kan være mørkt blod.
– du vil måske finde korte hår.

Og tænk også over:
Hvis du undgår at ”forurene” anskudsstedet og i stedet ringer efter en legitimeret schweisshund med det samme, vil der ved råvildt være op mod 90% chance for, at dyret findes, hvis det er ramt.

Søger du selv ud ad sporet, for derefter at måtte opgive eller sætter en ikke registreret hund på sporet, som så må opgive, er der 90% chance for at dyret ikke findes.

Bekendtgørelse om eftersøgning og aflivning af nødstedt vildt https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2016/827