Kirsten Andersen

Kirsten Andersen er født d. 2. januar 1956 og bor i dag i Odder Kommune.

Kirsten fik jagttegn i 2009 og går for det meste på jagt med sin mand.

Det første stykke vildt hun nedlagde var en lille råbuk. Hun går – ud over på buejagt efter buk – også på fuglejagt med haglbøssen og her er fasaner den overvejende del af jagtudbyttet.

– Jeg erhvervede jagttegn, fordi jeg var “truet af” vildsvineinvasion på min grund ved min ødegård i Sverige. Jeg tænkte, at jeg måtte “forsvare mig” mod invasionen, da jeg – hos min svenske nabo – havde set, hvordan en grund ser ud, når en flok vildsvin har været forbi, fortæller hun.

I samme periode mødte hun sin mand Birger Olsen, der var aktiv buejæger, hun blev inspireret af jagtformen.

– fortrækker helt sikker buejagt frem for andre jagtformer. Der er noget helt specielt ved naturoplevelsen, stilheden og ensomheden. Det er ikke så væsentligt, om jeg nedlægger noget, for det er selve oplevelsen, hvor jeg venter, der er god for sjælen, forklarer hun.

Kirsten har gået på buejagt siden hun tog jagttegnet i 2009. Hendes indtil nu største jagtoplevelse havde hun en tidlig maj morgen på Kalø.

– På den jagt ventede jeg på, at bukken skulle komme frem og mens jeg sad der, var jeg vidne til en parringsleg mellem to gærdesmutter. Det hele foregik på min bue, det var meget svært at holde øje med bukken. En fantastisk oplevelse, siger hun.

Kirsten har været medlem af FADB siden 2010 og har ikke tidligere haft tillidsposter i foreningen.

Afslutningsvis fortæller formanden, at hun drømmer om at kunne ride og skyde med bue:

– Mine islandske heste reagerer imidlertid kraftigt på buens lyd, når jeg slipper pilen – så der er lang vej endnu med den træning, slutter hun.

Skriv et svar