Har FADBs bestyrelse vedtaget en fusion uden om generalforsamlingen?

I forbindelse med debatten omkring fusionsarbejdet mellem FADB og DJ har vi modtaget følgende spørgsmål fra Jan Berg – der arbejdes på et svar, som offentliggøres senere i dag.

I fortsættelse af Peter Bues tidligere indvendinger og bestyrelsen ’svar’ vil jeg gerne gøre følgende tilføjelse.
Det fremgår af referat fra DJ HB møde 25. november 2020, hvor FADB havde foretræde for DJ, at der er 5 lukkede notater. Hvordan kan FADBs forhandlere tillade at information om et så alvorligt emne bliver forholdt medlemmerne?

Har FADBs forhandlere mandat til at forhandle dette ukendte materiale eller er der tale om mandatsvig fra FADBs bestyrelse?

Der findes ingen dokumentation for at bestyrelsen har fået anerkendt et kommissorium af generalforsamlingen.

Der findes ingen dokumentation for at det er blevet diskuteret på en GF.

Bestyrelsen har tilsyneladende internt besluttet at en fusion ville være til gavn (for hvem? Bestyrelsen? i hvert fald ikke medlemmerne). Herefter drejer alt tilsyneladende sig om at fifle dette projekt igennem såvidt muligt uden at udsætte sig for en diskussion med medlemmerne.

Ideen synes at være at det skal gøres færdig og så præsenteres for medlemmerne som et fait accompli.
Fuldkommen urimeligt.

Sammenholdt med de andre anker som Peter Bue har skrevet om efterlader det et indtryk af en magtfuldkommen bestyrelse der føler sig fuldstængig hævet over en ordentlig beslutningsprocess forankret i foreningens ånd og vedtægternes ordlyd. Det virker som om bestyrelsen har besluttet sig for at dens overordnede mål: fusion med DJ er så rigtigt og vigtigt at det berettiger til at tilsidesætte såvel ånd som bogstav i FADB’s vedtægter.

Målet helliger midlet tilsyneladende.

Sådan er det bare ikke!

I enhver professionel sammenhæng ville en sådan adfærd fra en bestyrelse automatisk medføre at bestyrelsen trådte tilbage og aktionærerne at overvejede et retsligt ansvar.

Hvis bestyrelsen havde et spor af rygrad og anstændighed tilbage ville den træde tilbage i erkendelse af at den ikke har sikret sig FADB’s accept af kommissorium og overordnet formål og planer inden den har på det nærmeste indgået en aftale.

Bestyrelsen føler sig tilsyneladende berettiget til groft at tilsidesætte normal kontrol fra medlemmerne for at fremme sit eget lommeprojekt.

Bare for en ordens skyld vil jeg gerne bede om ikke at få et glat journalistisk svar.

Dette er for vigtigt til at et teflon svar belagt med verbal glidecreme kan gøre en forskel.

26.3.2021
Med venlig hilsen.
Jan Berg

Skriv et svar