Har FADBs bestyrelse vedtaget en fusion uden om generalforsamlingen?

Fra tidligere formand for FADB Jan Berg har vi modtaget følgende indlæg:

Efterhånden er det angribelige i processen, som Bestyrelsen kører og har kørt vel blevet dokumenteret og beskrevet i adskillige indlæg.
Det er jo noget tørt stof og kan til tider måske forekomme som noget juristeri.
Til det vil jeg gerne påpege at man har vedtægter for at de skal overholdes. De er rammerne for hvad der kan gøres i foreningen og er på ingen måde ligegyldige.
Noget andet er så indholdet og emnet for debatten. Hvis nu en fusion var en god ide så kunne man jo nøjes med at påtale overskridelsen af vedtægterne og så komme videre.
MEN den foreslåede fusion er ikke en god ide for FADB.
Jeg tror ikke en fusion med DJ med det image traditionel jagt og DJ har i befolkningen er til FADB’s fordel.
• FADB vil være en forsvindende del af det nye DJ, at tale om en fusion er simpelthen vildledende. Det er en overtagelse og en nedlæggelse.
• Buejagten vil ikke være en væsentlig del af DJ ’s arbejde. Der er en til vished grænsende sandsynlighed for at buejagtens interesser vil blive brugt som forhandlings-chips i fremtidige forhandlinger mellem DJ og offentlige myndigheder.
• Der er en stigende kritik og afvisende holdning i befolkningen mod den traditionelle jagt som DJ repræsenterer. FADB og buejagten vil blive trukket med ind i denne debat og vil blive begrænset i samme omfang som DJ af denne stigende politiske modstand. FADB vil til den tid ikke eksistere mere og DJ’s interesser vil koncentrere sig om at beskytte den traditionelle jagt. Buejagten vil her være et meget bekvemt handelsobjekt. (jeg vil lige understrege at jeg personligt på ingen måde er enig i denne kritik af traditionel jagt. Denne jagt er en meget væsentlig del af plejen af vores natur.
Hvis vi vil fastholde og udvide buejagten i DK er det helt afgørende at vi ikke bliver fedtet ind i disse kommende politiske slagsmål.
Vi er meget stærkere hvis vi fastholder vores image af en (forsvindende) lille jagtform der varetages af folk som bare ønsker at være meget tæt på naturen og som indgår mere naturligt i vedligeholdelsen af naturen uden larm og forurening. Vi kan meget troværdigt argumentere for at for os er ’drabet’ ikke det centrale. Det er derimod nærværet med naturen og selve jagt-processen.
FADB blev grundlagt af ildsjæle der kæmpede for Buejagten og har over tid udviklet sig til en forening der er gennemsyret af denne interesse.
Vi har et godt rygte og image i befolkningen som en ’fair’, grøn, bæredygtig og ordentlig jagtform.
Lad os holde fast i det!

Med venlig hilsen
Jan Berg, tidligere formand for FADB.
31.3.2021

Skriv et svar