FADB takker nej til netværksmøde med DJ

Del indlæg

FADB takker nej til netværksmøde med DJ

Danmarks Jægerforbund har inviteret FADB til en sammenkomst med forskellige organisationer d. 7. april med et erklæret formål om at lave netværk. Invitationen indeholdt et program med to oplæg fra nøglepersoner med tilknytning til DJ og Vildtforvaltningsrådet med efterfølgende gruppearbejder i mindre grupper med udgangspunkt i de to oplæg.
Vi har ikke fået at vide, hvem der kommer. Det fastlagte program bygger i sin form tilsyneladende over deres møder med deres lokalforeninger.
Kirsten Andersen, vores formand, ringede til Claus Lind Christensen for at høre mere og for at få at vide i hvilken grad de inviterede kunne komme til orde. Svaret var, at programmet var fastlagt og vi kunne komme med vore kommentarer i gruppearbejdet.
Set i et historisk perspektiv har FADB’s bestyrelse ikke særlige gode erfaringer med DJ, når vi ser på de tidligere fusionsplaner og DJ’s fortsatte meget aktive indsats for at medvirke til at nedlægge FADB’s lokalforeninger. Vi er desværre ikke trygge ved DJ, men vi er interesseret i at samarbejde, på lige vilkår.
Derfor har vi meddelt DJ, at vi takker nej til deres netværksmøde, men at vi meget gerne vil have et møde med deltagelse af de to foreningers ledelser, med det formål at afsøge samarbejdsmuligheder – til gavn for buejagten og FADB’s medlemmer.