Er du i tvivl?

Som I sikkert alle ved, så har der igennem længere tid været samtaler med Danmarks Jægerforbund (DJ) omkring gennemførelse af en fusion mellem DJ og FADB. Disse samtaler har haft til formål at afdække mulighederne ved at skabe en samlet organisation. Samtalerne pågår stadig og er nu nået så langt, at der arbejdes på at fremlægge en konkret plan for den praktiske gennemførelse af en eventuel fusion. De lokalforeningsformænd der havde mulighed for det, blev på mødet eller via video/teams den 7. december 2020 præsenteret for køreplanen til udarbejdelse af en konkret plan for en fusion mellem FADB og DJ. 

Status på nuværende tidspunkt er, at der arbejdes videre med udarbejdelse af en konkret plan, som kan fremlægges på FADB’s generalforsamling i 2021. På generalforsamlingen vil der blive mulighed for at få den konkrete plan gennemgået i detaljer. Det er mit håb, at den konkrete plan til den tid er så gennemarbejdet at medlemmerne kan træffe beslutning om det videre forløb i retning af en fusion mellem FADB og DJ.

Såfremt der er medlemmer som har spørgsmål, er I velkommen til at kontakte mig og få en drøftelse af køreplanen.

Med venlig hilsen
Jørgen Vester 28117949

Skriv et svar