Danmarks Jægerforbund søger ny buekoordinator i kreds 1

Del indlæg

Danmarks Jægerforbund søger ny buekoordinator i kreds 1

Fra Danmark Jægerforbund:
Vi søger ny Buekoordinator i Kreds 1.

Point optællingVores gode og dygtige Buekoordinator Morten Kærskov, har valgt at trække sig tilbage fra posten, som koordinator i vores kreds. Derfor leder vi lige nu efter hans afløser.

Om opgaven:
Buejagten er en af de nyeste grene i vores kreds og koordinatoren har derfor stor mulighed for at udbrede kendskabet og aktiviteterne i kredsen og selv være med til at præge opgaven.

Ud over at koordinatoren bliver  kontaktled mellem kredsen og hovedbestyrelsens udvalg, er opgaven sammen med kredsbestyrelsen at arbejde for at, fremme interessen for lokale aktiviteter, samt at der i kredsen er størst mulig dækning af aktiviteter.

Koordinatoren får ansvaret for at aktiviteterne bliver afholdt. Aktiviteterne  kan ske i samarbejde med en eller flere Jægerråd/eller foreninger. Der er mulighed for at udpege  hjælpere til de forskellige aktiviteter. Økonomien hertil afholdes af kredsen.
Der afholdes 2 møder årligt med fagudvalget og 2 møder i Kredsen. Her har koordinatoreren mulighed for at blive holdt ajour samt være med til at præge området. Derudover deltager koordinatorerne i Kredsens Årsmøde  for at besvare eventuelle spørgsmål vedr. aktiviteter inden for området.

Den person vi søger:
Skal først og fremmest have lyst til opgaven. Derudover  er det en fordel hvis vedkommende:

Er en god igangsætter, men også kan afslutte en opgave
Har gode samarbejdsevner, men samtidig kan arbejde selvstændigt.
Har kendskab til området i forvejen
Har it-kundskaber på brugerniveau (der er en del kontakt frem og tilbage)
Kan holde flere opgaver i luften på én gang og også lande dem.

Vil du vide mere så kontakt:
Hvis du vil høre mere om posten er du velkommen til at kontakte Leif Bach, Grethe Jakobsen eller Morten Kærskov for yderligere.

Send din ansøgning med lidt om din baggrund og hvad din motivation er for at blive vores nye Buekoordinator til:
Kredsbestyrelsen Danmarks Jægerforbund Kreds 1
att: Grethesnypost@gmail.com –  Snarest eller senest 12. december. Mærk din ansøgning: Buekoordinator.