Referat af generalforsamling d. 25. april 2015

Valg af dirigent Godkendelse af dagsorden Beretning Godkendelse af revideret regnskab Godkendelse af budget Indkomne forslag Valg af bestyrelse Valg af revisor Eventuelt Bestyrelsen Bestyrelsen foreslår følgende genvalg: Dirigent: Erik Larsen Bestyrelsen: Jan Ewald Hovmand Dennis Havsager Jesper Johansen (for 1 år) Suppleanter: Jørgen Vester Jacob Sandberg Revisor: Lasse Kristensen Kim Parking bliver valgt som diagent. Dennis Hausager fra bestyrelsen … Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 28. februar 2015

Der er fuld enighed i bestyrelsen om at optage Himmerlands buelaug i fadb. Dennis tager op og deltager i deres kommende GF. JV kontakter Claus-Bo med henblik på undervisnings materiale. Bogen vil blive lagt på fadb´s hjemmeside som PDF i fremtiden. JV står som tovholder. SJ går videre med at undersøge om FADB/DJ kan afholde bueprøverne fremover efter samme princip … Læs mere

Referat af generalforsamling d. 26. april 2014

Dagsorden: Valg af dirigent Godkendelse af dagsorden Beretning Godkendelse af revideret regnskab Godkendelse af budget Indkomne forslag Valg af bestyrelse Valg af revisor Eventuelt Bestyrelsen Bestyrelsen foreslår følgende genvalg: Dirigent: Erik Larsen Bestyrelsen: Brian Lisborg Steffen Jensen Ole Mathiasen Suppleanter: Jesper Johansen Jacob Sandberg Revisor: Lasse Kristensen Formanden bød velkommen. Pkt 1: Erik Larsen valgt til dirigent Pkt 2: Dagsordenen … Læs mere

Referat af generalforsamling d. 27. april 2013

Dagsorden: Valg af dirigent Godkendelse af dagsorden Beretning Godkendelse af revideret regnskab Godkendelse af budget Indkomne forslag (ingen) Valg af bestyrelse Valg af revisor EventueltBestyrelsens forslag til valg: Dirigent: Erik Larsen Bestyrelsen: Anders Christensen udtræder Jan Ewald Hovmand (genvalg) Dennis Hausager (nyvalg tidl. suppleant) Ole Mathiasen (nyvalg 1 år) Suppleanter: Jesper Johansen Jacob Sandberg Revisor: Lasse KristensenBestyrelsens forslag til bestyrelsesvalg … Læs mere

Referat af generalforsamling d. 28. april 2012

Dagsorden: Valg af dirigent Godkendelse af dagsorden Beretning Godkendelse af revideret regnskab Godkendelse af budget Indkomne forslag Valg af bestyrelse Valg af revisor Eventuelt Under forudsætning af at vedtægtsændringerne § 5.9 vedtages foreslår bestyrelsen følgende til: Bestyrelsesvalg: Brian Lisborg, Stenlille (genvalg) Jesper Johansen, Stenlille (genvalg) Anders Christensen, Sydjyske Steffen Jensen, Svendborg Valg af suppleanter: Dennis Havsager, Nordjyske Jacob Sandberg, Lolland … Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 11. februar 2012

Til stede på mødet: Brian Lisborg, Jakob Sandbjerg, Jan Ewald, Jan Aagger, Steffen Jensen og Jesper Johansen Referat skrevet af Jesper Johansen Referat fra mødet skal på hjemmesiden, dog Reduceres til et beslutningsreferat. Steffen lægger status fra de forskellige udvalg på hjemmesiden.- ikke referater fra udvalgsmøderne Sponsergrej diskuteres og alle buer bør ligge på 40-50” Hvis muligt, kører Steffen til … Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 28. august 2011

Ved indledning af møde trækker Jan Berg sig fra formandsposten og fratræder bestyrelsen helt ved mødes slutning. Ny rækkefølge i bestyrelsen blev følgende: Formand: Brian Lisborg Næstformand og sekretær: Jesper Johansen Kasseerer: Jan Ewal Medlem/ redaktør: Peter Fogh Medlem: Jan Aagger 1. Suppl: Jakob Sandbjerg Som projektleder, tilknyttes Steffen Jensen til bestyrelsen. Efterfølgene diskuteres gamle og nye arbejdspunkter for bestyrelsen. … Læs mere

Referat af konstituerende bestyrelsesmøde 30. maj 2011

Pa mødet blev følgene pladser valgt: Jan Berg – Formand Brian Lisborg – Næstformand Jan-Ewald Hovmand – Kasseerer Peter Fogh Rasmussen – Redaktør/medlem Jesper Johansen – Sekretær/1. Suppl. Jacob Sandberg – 2. Suppl. Efterfølgene blev understående emner diskuteret og enstemmigt besluttet. Der skal for fremtiden udarbejdes en bedre ” reklame” og indkaldelse til fadb´s GF der lægger mere vægt på … Læs mere

1 2 3 4 5