Referat af bestyrelsesmøde 6. november 2016

Dele af bestyrelsen, har haft møde med Thomas Lindy Nissen ang en evt fremtidig position, som webredaktør for FADB. Emnet diskuteres og bestyrelsen, beslutter en prøve periode på 6 måneder, for Thomas, med en månedsydelse på 4.500kr. Forretningsforholdet bliver konsulent baseret. Jørgen beretter om hvorledes arbejdet går langsomt frem, til tider stillestående. De involverede personer i projektet, er alle frivillige … Læs mere

Referat af konstituerende bestyrelsesmøde 24. april 2016

Bestyrelsen konstituerer sig på følgene måde. Formand: Brian Liisborg Næstformand: Dennis Hausager Kasserer: Jan Ewald Sekretær: Jesper Johansen 1.supplant Jørgen Vester 2.supplant Tom Buxbom Bestyrelsen fastsætter næste års buejægertraf, til at blive afholdt d 7-9 april 2017. Bestyrelsen nedsætter til næste møde, lørdag d 13 august, gruppen til at planlægge årsmødet 2017. Ole står for indkøb af nye dyr til … Læs mere

Referat af generalforsamling 23. april 2016

Kim vælges som dirigent og byder velkommen. Dagsorden godkendes Brian fremlægger formandsberetning. Denne kan ses som bilag hertil. Carl Johan Mikkelsen: referater fra bestyrelsesmøder skal på hjemmesiden tidligere. Dette tages til efterretning. Der spørges til, om der evt. er kræfter i DJ, der modarbejder FADB- Dette mener bestyrelsen ikke og forklare hvor i samarbejdet, der evt kan være gnidninger. Der … Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 20. december 2015

Referatet for sidste bestyrelsesmøde blev godkendt. Arbejdsopgaver i bestyrelsen bliver gennemgået, ansvar og deadline. NS er gået ind i opgaven vedr. stor vildt, FADB støtter med materiale og dokumentation. Løbene dialog mellem FADB og NS. Brian L og Dennis H arbejder fortsat på dette område. Buelærebogen diskuteres, der arbejdes på detaljerne for at lægge den på hjemmesiden. Der er visse … Læs mere

Forslag til ændring af FADB årsskydning

Brande d.1 april 2015 Forslag til ændring af FADB´s årsskydning. Som det nok ikke er nogen hemmelighed, så er buejægerens (FADB) års skydning desværre de sidste årringe ikke blevet det som man kunne forvente af en års skydning, nemme lig det at alle buejæger ville være at se til det som nok er en buejægers største oplevelse og mål for … Læs mere

Referat af generalforsamling d. 25. april 2015

Valg af dirigent Godkendelse af dagsorden Beretning Godkendelse af revideret regnskab Godkendelse af budget Indkomne forslag Valg af bestyrelse Valg af revisor Eventuelt Bestyrelsen Bestyrelsen foreslår følgende genvalg: Dirigent: Erik Larsen Bestyrelsen: Jan Ewald Hovmand Dennis Havsager Jesper Johansen (for 1 år) Suppleanter: Jørgen Vester Jacob Sandberg Revisor: Lasse Kristensen Kim Parking bliver valgt som diagent. Dennis Hausager fra bestyrelsen … Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 28. februar 2015

Der er fuld enighed i bestyrelsen om at optage Himmerlands buelaug i fadb. Dennis tager op og deltager i deres kommende GF. JV kontakter Claus-Bo med henblik på undervisnings materiale. Bogen vil blive lagt på fadb´s hjemmeside som PDF i fremtiden. JV står som tovholder. SJ går videre med at undersøge om FADB/DJ kan afholde bueprøverne fremover efter samme princip … Læs mere

1 2 3 4 5