Referat af generalforsamling 23. april 2016

Kim vælges som dirigent og byder velkommen. Dagsorden godkendes Brian fremlægger formandsberetning. Denne kan ses som bilag hertil. Carl Johan Mikkelsen: referater fra bestyrelsesmøder skal på hjemmesiden tidligere. Dette tages til efterretning. Der spørges til, om der evt. er kræfter i DJ, der modarbejder FADB- Dette mener bestyrelsen ikke og forklare hvor i samarbejdet, der evt kan være gnidninger. Der … Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 20. december 2015

Referatet for sidste bestyrelsesmøde blev godkendt. Arbejdsopgaver i bestyrelsen bliver gennemgået, ansvar og deadline. NS er gået ind i opgaven vedr. stor vildt, FADB støtter med materiale og dokumentation. Løbene dialog mellem FADB og NS. Brian L og Dennis H arbejder fortsat på dette område. Buelærebogen diskuteres, der arbejdes på detaljerne for at lægge den på hjemmesiden. Der er visse … Læs mere

Forslag til ændring af FADB årsskydning

Brande d.1 april 2015 Forslag til ændring af FADB´s årsskydning. Som det nok ikke er nogen hemmelighed, så er buejægerens (FADB) års skydning desværre de sidste årringe ikke blevet det som man kunne forvente af en års skydning, nemme lig det at alle buejæger ville være at se til det som nok er en buejægers største oplevelse og mål for … Læs mere

Referat af generalforsamling d. 25. april 2015

Valg af dirigent Godkendelse af dagsorden Beretning Godkendelse af revideret regnskab Godkendelse af budget Indkomne forslag Valg af bestyrelse Valg af revisor Eventuelt Bestyrelsen Bestyrelsen foreslår følgende genvalg: Dirigent: Erik Larsen Bestyrelsen: Jan Ewald Hovmand Dennis Havsager Jesper Johansen (for 1 år) Suppleanter: Jørgen Vester Jacob Sandberg Revisor: Lasse Kristensen Kim Parking bliver valgt som diagent. Dennis Hausager fra bestyrelsen … Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 28. februar 2015

Der er fuld enighed i bestyrelsen om at optage Himmerlands buelaug i fadb. Dennis tager op og deltager i deres kommende GF. JV kontakter Claus-Bo med henblik på undervisnings materiale. Bogen vil blive lagt på fadb´s hjemmeside som PDF i fremtiden. JV står som tovholder. SJ går videre med at undersøge om FADB/DJ kan afholde bueprøverne fremover efter samme princip … Læs mere

Referat af generalforsamling d. 26. april 2014

Dagsorden: Valg af dirigent Godkendelse af dagsorden Beretning Godkendelse af revideret regnskab Godkendelse af budget Indkomne forslag Valg af bestyrelse Valg af revisor Eventuelt Bestyrelsen Bestyrelsen foreslår følgende genvalg: Dirigent: Erik Larsen Bestyrelsen: Brian Lisborg Steffen Jensen Ole Mathiasen Suppleanter: Jesper Johansen Jacob Sandberg Revisor: Lasse Kristensen Formanden bød velkommen. Pkt 1: Erik Larsen valgt til dirigent Pkt 2: Dagsordenen … Læs mere

Referat af generalforsamling d. 27. april 2013

Dagsorden: Valg af dirigent Godkendelse af dagsorden Beretning Godkendelse af revideret regnskab Godkendelse af budget Indkomne forslag (ingen) Valg af bestyrelse Valg af revisor EventueltBestyrelsens forslag til valg: Dirigent: Erik Larsen Bestyrelsen: Anders Christensen udtræder Jan Ewald Hovmand (genvalg) Dennis Hausager (nyvalg tidl. suppleant) Ole Mathiasen (nyvalg 1 år) Suppleanter: Jesper Johansen Jacob Sandberg Revisor: Lasse KristensenBestyrelsens forslag til bestyrelsesvalg … Læs mere

1 2 3 4 5