Referat fra FADB’s generalforsamling 2017-04-08

1. Valg af dirigent: Kim Parking bliver valgt. 2. Dagsordenen godkendes. Godkendt som planlagt. 3. Formanden fremlægger sin beretning. Det blev oplyst, at foreningen har 1.780 medlemmer fordelt i 12 lokalforeninger. Der findes i dag 2.249 buejægere, hvoraf 49 er udlændinge, i Danmark. Det blev oplyst at året har budt på masser af mediedækning samt deltagelse i store messer. Samarbejde … Læs mere

Referat af FADB bestyrelsesmøde d. 21/2 2017

Dagsorden for bestyrelsesmøde: Gennemgang af Buejægertræf 2017. Formand Brian Lisborg fremlagde planen vedr. trofæopmåling i FADB regi på Buejægertræffet 2017 i Ribe. Forholdene omkring at erstattet den nuværende NSK medaljen med en FADB medalje blev diskuteret. Det blev besluttet, at prisen ikke må være højere end for nuværende. Tom Buxbom og Ole Mathiesen, der kommer til at stå for opsætning … Læs mere

1 2 3 4 5