Referat fra FADB’s generalforsamling 2017-04-08

1. Valg af dirigent: Kim Parking bliver valgt. 2. Dagsordenen godkendes. Godkendt som planlagt. 3. Formanden fremlægger sin beretning. Det blev oplyst, at foreningen har 1.780 medlemmer fordelt i 12 lokalforeninger. Der findes i dag 2.249 buejægere, hvoraf 49 er udlændinge, i Danmark. Det blev oplyst at året har budt på masser af mediedækning samt deltagelse i store messer. Samarbejde … Læs mere

Referat af FADB bestyrelsesmøde d. 21/2 2017

Dagsorden for bestyrelsesmøde: Gennemgang af Buejægertræf 2017. Formand Brian Lisborg fremlagde planen vedr. trofæopmåling i FADB regi på Buejægertræffet 2017 i Ribe. Forholdene omkring at erstattet den nuværende NSK medaljen med en FADB medalje blev diskuteret. Det blev besluttet, at prisen ikke må være højere end for nuværende. Tom Buxbom og Ole Mathiesen, der kommer til at stå for opsætning … Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 6. november 2016

Dele af bestyrelsen, har haft møde med Thomas Lindy Nissen ang en evt fremtidig position, som webredaktør for FADB. Emnet diskuteres og bestyrelsen, beslutter en prøve periode på 6 måneder, for Thomas, med en månedsydelse på 4.500kr. Forretningsforholdet bliver konsulent baseret. Jørgen beretter om hvorledes arbejdet går langsomt frem, til tider stillestående. De involverede personer i projektet, er alle frivillige … Læs mere

Referat af konstituerende bestyrelsesmøde 24. april 2016

Bestyrelsen konstituerer sig på følgene måde. Formand: Brian Liisborg Næstformand: Dennis Hausager Kasserer: Jan Ewald Sekretær: Jesper Johansen 1.supplant Jørgen Vester 2.supplant Tom Buxbom Bestyrelsen fastsætter næste års buejægertraf, til at blive afholdt d 7-9 april 2017. Bestyrelsen nedsætter til næste møde, lørdag d 13 august, gruppen til at planlægge årsmødet 2017. Ole står for indkøb af nye dyr til … Læs mere

1 2 3 4 5