Med buen i Grønland – film

I foråret 2015 testede North Safari Outfitters i Grønland, om det var muligt at nedlægge fem vildtarter på samme jagt. Ideen var at nedlægge fem arter på 4,5 dage. I denne lille film, følger vi David Cp’s buejagt på nogle af arterne i “The Arctic Five”

1 2