Buejagt på internationalt plan

Hvem er FADBs bestyrelsesmedlemmer egentlig? I en serierække tegner vi portrætter af de enkelte medlemmer – det er blev tid til at tage på tur med næstformand Dennis Havsager.

– Jeg har gået på jagt hele mit liv, lige siden jeg kunne gå, og jeg tog selvfølgelig jagttegn allerede som 16-årige, begynder næstformand og ansvarlig for internationale opgaver i FADB, Dennis Havsager.

Han blev født i Nordjylland i 1973 og har gået på buejagt siden 2008. Han har nedlagt op mod 100 stykker vildt med bue, og arterne spænder over bredt Spectra af vildt i mange størrelser lige fra mink til kudutyr.

– Jeg har gennem årene ligeledes nedlagt mere end 10 ræve, men det er dog overvejende råvildt, jeg har haft størst succes med, fortæller han.

Buejæger gennem en god ven
Interessen for buejagt blev skabt gennem Dennis’ gode ven Glenn Hegaard, der inden sin død i april 2016 blev kendt for sit engagement i foreningen: Jægere mod Cancer.

– Glenn og jeg er opvokset sammen, men så gennem en del år ikke så meget til hinanden. På et tidspunkt mødtes vi igen og begyndte at gå lidt på jagt sammen. En dag spurgte han mig, om vi ikke skulle begynde at gå på buejagt? Jeg svarede, Nå, men så ja da, lad os da komme i gang med det, og det gjorde vi så, fortæller han.

Dennis var lidt i tvivl om, hvilket grej han skulle anskaffe sig og greb til den lette løsning: Han ringede til Niels Baldur og gav ham den korte besked, at han skulle have det samme grej, som ham der købte et helt nyt buejagtsæt for to dage siden – altså kammeraten Glenn.

– Jeg bestod bueprøven i slutaugust og nedlagde mit første stykke vildt – en fasan – den 1. oktober samme år, fortæller han.

Forstående kæreste
Dennis er nok ikke, hvad man vil kalde et udpræget hjemmemenneske, men bor sammen med Lene, med hvem han har to piger på seks år og ni år. Lene, der ikke selv går på jagt, udviser stor forståelse for Dennis’ passion for jagt. En passion, der kombineret med arbejdet som selvstændig tømrer og flere politiske tillidsposter i både DJ (han sidder nu som tilforordnet i buejagtudvalget, et udvalg han tidligere var formand for) og FADB, lægger beslag på en stor del af hans tid.

– Jeg vil rigtig gerne på jagt, både herhjemme i Danmark, men også meget gerne i udlandet, og det tager tid. Og så er der jo arbejdet i FADB, som har været meget tidskrævende i de senere år, hvor vi har været i forhandling om jagten på det store hjortevildt, fortæller han.

For Dennis var formålet med at indtræde i FADBs bestyrelse – hvilket han gjorde for cirka fem år siden – at styrke samarbejdet mellem FADB og Danmarks Jægerforbund, samtidig med at han ønskede at arbejde for lovliggørelse af buejagt på det store hjortevildt. Det er gået lige så godt, som han kunne have ønsket!

Tingene fungerer
Som ansvarlig for internationale opgaver i FADB bruger Dennis op mod 80 procent af sin tid inden for FADB på at arbejde med buejagt i udlandet.
– Vi får rigtig mange forespørgsler fra udenlandske buejagtsorganisationer, som vil have gode råd omkring buejagten, for der er internationalt et udpræget indtryk af, at jagten fungere i Danmark, fortæller han.

Forespørgslerne er både fra organisationer i lande, hvor der allerede er mulighed for at gå på buejagt, men det er dog specielt organisationer i lande, hvor man ønsker buejagt indført, der er meget spørgelystne. Dennis har således efterhånden opbygget et stort netværk blandt buejægere ude i verden. Et godt kort at have på hånden set i lyst af, at netop jagtrejser altid har haft hans store interesse, også både med hagl og kugle, inden han fik buejagttegn.

Dennis kan ikke udpege en enkelt buejagtoplevelse som den største, men oplevelser i udlandet er helt sikkert blandt de bedste. En af de store oplevelser var, da det lykkedes at nedlægge en af tre kudutyre fra en treestand i et marula træ. De kom for at spise nedfaldne frugter under træet, og flere gange var buen trukket, uden at pilen kunne slippes – men til sidst lykkedes det.

– I dag rejser jeg primært med buen, som jeg har haft med mig til Afrika fem gange, ligesom den har været med i Slovakiet, Ungarn og Spanien. Nogle gange går alt som håbet, mens jeg andre gange må arbejde ekstremt hårdt for at få en chance, fortæller han og understreger, at han hellere vil vender tomhændet hjem end at gribe riflen.

Høsttid
Med styr på situationen omkring buejagt på det store hjortevildt, er der nu for næstformanden et ny mål at arbejde frem mod:
– Noget af det, jeg som internationalt engageret buejæger synes, vi skal se på, er, at det skal være muligt for udenlandske buejægere at gå på buejagt i Danmark, uden de skal op til dansk bueprøve. Den regel byder på en åbenlys skævvridning i forhold til kravene for riffel- og haglbøssejægere. Det arbejde ligger jo hos DJ, men jeg har fuldt fokus på, at Claus Lind ikke glemmer det, når det skal forhandles, siger næstformanden.

Han slutter interviewet i en positiv tone ved at lade os forstå, at så snart muligheden byder sig, så skal han på jagt efter det store danske hjortevildt med buen. Noget han selvsagt aldrig har prøvet, men som han ser meget frem til … den frugt han har ventet så længe og tålmodigt på at høste, er nu moden!

Skriv et svar