Opstart af buejægernetværk

Den 25. marts afholdt arbejdsgruppen vedr. fusionen mellem DJ og FADB et online møde, hvor bl.a. alle lokalforeningsformænd, undervisere og FADB’s bestyrelse var inviteret. På mødet informeredes om fordelene ved en fusion og fremgangsmåden hen mod en sådan. (Du kan se præsentationens materialet fra mødet i: denne pdf)

På mødet opstartede man samtidig et buejægernetværk inspireret af et lignende netværk, som findes mellem DJ’s strandjagtsforeninger. Netværket er opbygget således, at alle lokalforeninger som har interesse i buejagt – både under FADB og DJ – kan have en mand siddende i netværket.

Netværket består ud over repræsentanter for lokalforeningerne også af DJ-kredsenes buekoordinatorer, Bueudvalgsformanden, undervisere og repræsentanter fra FADB’s bestyrelse.

– Formålet med buejægernetværket er bl.a. at styrke og højne informationsniveauet fra foreningens ledelse eller udvalg, men lige så vigtigt er det, at vi kan få input og gode ideer direkte fra lokalforeningerne og undervisere. Altså fra de folk, der befinder sig ude blandt medlemmerne på fast basis og som ved alt om, hvad det er, der bobler i bolledejen, siger formand for FADB, Jørgen Vester.

– I lang tid har der fra FADB’s bestyrelse været, hvad jeg vil kalde tæt på envejskommunikation, men med dette netværk, er der nu åbnet op for at alle – via deres lokal repræsentant – kan komme med forslag og input. Hvis buejagten skal stå stærkt også i fremtiden, er det vigtigt at vi får delt gode ideer, fremgangsmåder og input med hinanden, siger han og afslutter:
– De bedste ideer kan lige så godt komme fra nord som fra syd, og vi skal derfor være i kontakt med hinanden og være åbne for input fra alle fire verdenshjørner!

Det er planen at buejægernetværket skal fortsætte fremadrettet og afholde fysiske eller virtuelle møder med jævnlig frekvens.

Skriv et svar