En fremtid for FADB

Del indlæg

En fremtid for FADB

FADB’s generalforsamling lørdag eftermiddag blev en følelsesladet affære, hvor demokratiet vandt, men flertallet led nederlag – foreningen fortsætter.

Stemningen var intens og mildt sagt en smule anspændt da i alt 89 stemmeberettigede FADB-medlemmer indfandt sig til ordinær generalforsamling på Event Park Danmark i Løsning. Sjældent havde der været så meget på spil – både for den siddende bestyrelse med Jørgen Vester i spidsen, der havde foreslået en afvikling af FADB gennem en fusion med Danmarks Jægerforbund og kritikkerne af en sådan, anført af bl.a. Kirsten Andersen og Peter Bue Westh, der gennem måneder havde arbejde for det modsatte, nemlig en bibeholdelse af den gamle buejagtsforening.

Tæt afstemning
Dirigent Lasse Skov Kristensen styrede gennem flere intense timer debatten på flot og helt igennem kompetent vis. Uanset emnet og de mange følelser, der helt sikkert blev båret uden på tøjet hos mange, var debatten hele vejen igennem sober og uden personangreb.

Efter motivering af de stillede forslag og debat vedr. disse stemte man om to scenarier:

Forslag fra bestyrelsen:
”Det foreslås af bestyrelsen for FADB, at generalforsamlingen træffer beslutning om en afvikling af FADB gennem en fusion med Danmarks Jægerforbund”.

Forslag fra Kirsten Andersen:
”Der stilles forslag om at bevare FADB og dermed styrke foreningens virke og omdømme”.

Efter afstemningen – der ifølge vedtægterne krævede 2/3 (66,7%) flertal for en nedlæggelse – stod det klart, at fusionen var nedstemt med blot to stemmer til fordel for de, der ønskede en bevarelse af foreningen. Af de 89 stemmeberettigede stemte 57 (64%) for bestyrelsens forslag om en fusion med DJ, 31 (35%) for Kirsten Andersens forslag om en bevarelse FADB, mens en enkelt stemte blankt (1%). Paradoksalt nok betød dette, at flertallet havde tabt, men demokratiet sejret – foreningen var reddet.

Plads for ny bestyrelse
Resultatet kunne af den siddende bestyrelse ikke tolkes som andet end mistillid fra forsamlingen, hvorfor alle medlemmer på nær Jan-Ewald Hovmand valgte at trække sig fra bestyrelsesposterne for at give plads til en ny bestyrelse.

– Jeg har hele tiden haft fokus på, hvad der er det fælles bedste for buejægerne og buejagten i Danmark, jeg bærer ikke nag og ønsker kun den ny bestyrelse det bedst mht. til buejagtpolitik og medlemshåndtering, lød den korte udtalelse fra afgående bestyrelsesformand Jørgen Vester efter generalforsamlingen.

Som udgangspunkt var interessen for deltagelse i en ny bestyrelse ikke overvældende, men som debatten skred frem og de foreslåede personer blev flere, lykkedes det ved fælles indsats at motiverer nok, herunder som den første, forslagsstiller Kirsten Andersen.

Bestyrelsen konstituerede sig efter generalforsamlingen således:
Formand: Kirsten Andersen
Næstformand: Casper Bossen
Bestyrelsesmedlem: Jørgen Tingkær
Bestyrelsesmedlem: Brian Due
Bestyrelsesmedlem: Peter Bue Westh
Suppleant: Birger Olsen
Suppleant og kassér: Jan-Ewald Hovmand

Læs referat fra generalforsamlingen her.

Samarbejde indadtil og udadtil
– Det var en lørdag eftermiddag fuld af følelser, hvor vi gennem medlemmernes stemmer og afstemningens resultat fik sikret FADB’s beståen. Vore ny bestyrelse består af gamle erfarne buejægere og et par yngre om end stadig erfarne buejægere, sagde ny formand Kirsten Andersen efter det mere end 3,5 timer lange møde.

– Mit ønske er, at der i fremtiden vil komme flere nye og unge kræfter til med lyst til at deltage i bestyrelsesarbejdet. Men for nu, skal vi – der aktuelt er valgt – i gang med bestyrelsesarbejdet og finde ud af, hvad vore roller indeholder, samt udstikke den retning i hvilken FADB skal bevæge sig, fortsatte hun.

Kirsten Andersen og hendes bestyrelse ønsker, at medlemmerne skal inddrages i dette arbejde, så meget det er muligt og har således intension om, at invitere alle medlemmer til en eller flere arbejdsdage, hvor alle hver i sær kan fremlægge ønsker og drømme for fremtiden. På den måde ønsker bestyrelsen at få mere viden om, hvad der rør sig hos det enkelte medlemmer og i lokalforeningerne.

– Jeg ser frem til dette arbejde og ikke mindst til at samarbejdet med medlemmer og de samarbejdspartnere, der kunne være interesserede i et samarbejde med FADB. I bestyrelsen vil vi gøre vores bedste i det fremtidige arbejde, og det første bestyrelsesmøde er allerede planlagt. Herefter vil vi komme med flere oplysninger, sluttede den nyvalgte formand.

Ressourcepersoner
Jan Juhl og Dawn Williamson meldte sig under processen som ressourcepersoner til støtte for bestyrelsen, der gerne inviterer yderligere kompetencepersoner til at deltage med evt. konsulentbistand eller praktisk arbejde i forbindelse med bestyrelses- og foreningsarbejdet.

Første forventede bestyrelsesmøde er fastsat til 05.09.2021.

Bestyrelsen arbejder med tiltag de næste 3 mdr. Der arbejdes hen mod en ekstraordinær generalforsamling i 2022.

Afgående formand Jørgen Vester modtog stående bifald for sin indsats gennem sin tid som formand.
Kirsten Andersens forslag blev stemt igennem, hvorefter hun stillede op til bestyrelsen, hvor hun senere blev konstitueret som formand for FADB.